Đánh giá năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

0
649

BÀI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO – Đo Lường Tiềm Năng Lãnh Đạo

Bài Đánh Giá Khả năng lãnh đạo (LBA) là một bài kiểm tra đánh giá theo tình huống dựa trên nghiên cứu sâu rộng của IBM Kenexa với London of Business School và nhiều công ty blue-chip trên toàn cầu về các hành vi của một nhà lãnh đạo theo bốn nhóm hiệu năng cao: Tư Duy, Phát triển, Truyền Cảm hứng và Hành động tạo kết quả. Công cụ đánh giá này bao gồm 36 yếu tố và rất hiệu quả cho công tác tuyển dụng và phát triển. Bài đánh giá làm sáng tỏ rõ ràng về việc lập các kế hoạch hành động và phát triển, cung cấp cho cá nhân một bức tranh tổng thể về cách thức để cải thiện hiệu quả lãnh đạo. Đối với tổ chức, báo cáo theo nhóm hoàn toàn bảo mật khi trả lời các câu hỏi liên quan đến Lựa chọn Việc làm, Tuyển dụng và Phát triển và Quản lý nhân tài.

Bài Đánh Giá Khả Năng Lãnh Đạo (LBA) đo lường những gì?

Bài Đánh giá Khả Năng Lãnh đạo (Leadership Behavioral Assessment – LBA) đánh giá năng lực lãnh đạo hiện tại của một cá nhân, trong đó mỗi hành vi có hiệu quả cao được xếp hạng dựa trên kỹ năng lãnh đạo của họ. Bài đánh giá gồm hai phần, một loạt các tình huống (SJT) xoay quanh kịch bản về lãnh đạo và sau đó là một quá trình tự xếp hạng các câu hỏi liên quan đến các hành vi lãnh đạo.

Mô Hình Khả Năng Lãnh Đạo Hiệu Suất Cao

Qua nhiều thập niên nghiên cứu gồm hàng ngàn nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp khác nhau đã cho phép IBM Kenexa cung cấp một mô hình hành vi lãnh đạo có hiệu quả; những hành động có liên quan mật thiết với thành tích nổi trội của tổ chức và thành công lãnh đạo. Chúng được tóm tắt trong mô hình Hành vi Lãnh đạo Hiệu suất cao của IBM Kenexa (HPB). Mô hình HPB bao gồm 12 thành tố tạo thành bốn nhóm hành vi, cung cấp sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về lãnh đạo: Tạo chiến lược, Gắn kết nhân tài, Truyền cảm hứng và Đạt được sự xuất sắc.

Tạo Chiến Lược

Thu Thập Thông Tin

Tạo ý tưởng

Thúc đẩy đổi mới

Gắn Kết Nhân Tài

Tạo Niềm Tin

Thúc đẩy hợp tác

Phát triển nhân tài

Truyền Cảm Hứng

Tạo ảnh hưởng

Xây dựng bản lĩnh

Giao tiếp hiệu quả

Đạt Được Sự Xuất Sắc

Thực Hiện Thay Đổi

Nâng Cao Hiệu Suất

Có Được Khách hàng

Với mục tiêu tạo ra lực lượng lao động thông minh hơn trong kỷ nguyên 4,0, là Đối tác Thế giới của IBM Kenexa, nhà xuất bản các bài đánh giá năng lực quốc tế, chuyên gia tư vấn năng lực và chuyên gia đo lường tài năng với hơn 30 năm kinh nghiệm và gần một tỷ lượt đánh giá ở 159 quốc gia bằng 39 ngôn ngữ khác nhau, Jobtest đã nghiên cứu cùng IBM Kenexa để hiệu chỉnh LBA phù hợp với tiêu chuẩn của các nước Asean và áp dụng tại thị trường Việt Nam.

Thông tin thêm về LBA (Leadership Behavioral Assessment) hiện có trên https://jobtest.vn/.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here