Quy chế hoạt động thương mại điện tử

I. Nguyên tắc chung

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT JobTest! Trước khi sử dụng trang web JobTest gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch TMĐT JobTest và người sử dụng.

Sàn giao dịch TMĐT JobTest có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Trang web, theo Điều kiện và Điều khoản đã đề ra, cho mục đích mua sắm những sản phẩm cá nhân được bán trên Trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ hủy giấy phép này của Thành viên mà không cần báo trước. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. Quy định chung

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

Sàn giao dịch thương mại điện tử JobTest là trang web jobtest.vn trực thuộc Công ty TNHH JobTest. Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể bán hàng hóa

Thành viên: bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng trang web Jobtest, để xem các công việc do người sử dụng khác đăng lên hoặc đăng thông báo tuyển dụng

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của JobTest thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. Quy trình giao dịch

 1. Nguyên tắc hoạt động
  • Sàn giao dịch TMĐT của Công ty TNHH JobTest (địa chỉ trang web: jobtest.vn)(sau đây gọi là “Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST” hay “JOBTEST”) được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác.
  • Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
  • Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những Thành viên khác đăng lên, hoặc tương tác với những Thành viên khác. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Việc Thành viên truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Thành viên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.
  • Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.
  • Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.
  • Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
 2. Quy trình giao dịch của ứng viên
  1. 2.1 Đăng ký tài khoản image

   - Người dùng có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook và Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào bản trên

   - Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chấp thuận, Thành viên sẽ có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải và tham gia các dịch vụ khác trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

   - Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Jobtest có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

  2. 2.2 Quy trình tạo hồ sơ trực tuyến dành cho ứng viên image

   1. Thành viên có thể tạo hồ sơ để ứng tuyển bằng cách hoàn tất những thông tin quy định sẵn của Sàn giao dịch TMĐT Jobtest, bao gồm:

   Thông tin cá nhân

   image

   a. Họ
   b. Tên
   c. Tên công việc
   d. Số năm kinh nghiệm
   e. Hình đại diện
   f. Email
   g. Số điện thoại
   h. Ngày sinh
   i. Quốc tịch
   j. Tỉnh/ Thành phố
   k. Địa chỉ
   l. Giới tính
   m. Hôn nhân

   Sau khi hoàn tất thông tin, Thành viên bâm “Lưu” để lưu lại thông tin đã điền.

   Thông tin chung image

   n. Giới thiệu bản thân
   o. Trang cá nhân: Facebook, LinkedIn, Skype, Twitter
   p. Tên trường
   q. Tên ngành
   r. Thời gian bắt đầu
   s. Thời gian kết thúc
   t. Trình độ
   u. Tốt nghiệp loại
   v. Mô tả

   image

   w. Chức danh
   x. Công ty
   y. Thời gian bắt đầu
   z. Thời gian kết thúc
   aa. Mô tả

   image

   bb. Nơi làm việc
   cc. Mức lương
   dd. Tiền tệ
   ee. Ngành nghề
   ff. Phòng ban / Chức năng
   gg. Vị trí công việc (Trưởng nhóm, giám sát v.v)
   hh. Cấp độ

   image

   ii. Kỹ năng và năng lực
   jj. Cấp độ

   image

   kk. Ngôn ngữ
   ll. Nghe
   mm. Nói
   nn. Đọc
   oo. Viết

   image

   pp. Sở thích
   qq. Đánh giá năng lực tổng hợp
   rr. DISC

   Sau khi hoàn tất các bước trên, Thành viên đã tạo cho mình một Hồ sơ xin việc hoàn chỉnh và có thể sẵn sàng ứng tuyển cho công việc mà mình mong muốn.

   Mẫu hồ sơ như sau:
   image Thành viên sử dụng dịch vụ đăng thông báo tuyển dụng: image

   Thông tin công việc sẽ được hiển thị tại đầu mục của trang Web như trên.

   Bao gồm các thông tin như:
   - Mô tả công việc
   - Yêu cầu công việc
   - Chế độ phúc

   image Và bên phải thể hiện Thông tin công ty như:

   - Tổng quan
   - Giới thiệu

   Và bên dưới thể hiện một số công việc có thể việc phù hợp với bạn

   image
  3. 2.3. Quy trình làm các bài test của ứng viên image

   Thanh công cụ bao gồm:
   • Trang chủ
   • Đánh giá năng lực tổng hợp
   • Đánh giá công việc phù hợp
   • Test miễn phí

   Thành viên sử dụng dịch vụ bài test đánh giá:

   image

   Thông tin của bài test sẽ được hiển thị tại đầu mụa trang web như trên Bao gồm các thông tin như:
   • Kết quả cho dịch vụ này
   • Gói dịch vụ
   • Khách hàng nói gì về chúng tôi
   Sau khi nhấn vào “Mua ngay”, gói dịch vụ sẽ được thêm vào giỏ hàng.

 3. Quy trình giao dịch của Nhà tuyển dụng
  1. 3.1 Tạo tài khoản image

   1. Khi đăng ký trở thành Nhà tuyển dụng của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chấp thuận, Nhà tuyển dụng có thể tham gia vào các dịch vụ phù hợp được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

   2. Sau khi tạo tài khoản, Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Nhà tuyển dụng có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Nhà tuyển dụng. Sàn giao dịch TMĐT Jobtest có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

   image

   Nhà tuyển dụng có bốn lựa chọn là “Đánh Giá Năng Lực”, “Quảng Bá Thương Hiệu”, “Tìm Kiếm Hồ Sơ”, “Tìm Kiếm Hồ Sơ” và “Đăng Tin Tuyển Dụng”.

  2. 3.2 Đánh Giá Năng Lực

   a. Mua gói bài Đánh Giá Năng Lực

   image

   Nhà tuyển dụng nếu có nhu cầu đánh giá năng lực nhân viên có thể click vào nút “Xem thêm” để tìm hiểu và lựa chọn mua và thanh các bài test phù hợp.

   image

   Gói dịch vụ Đánh Giá Năng Lực bao gồm các gói bài đánh giá và các gói áp dụng số lượt mời để giảm giá như:
   • Áp dụng từ 1 đến 10 lượt mời
   • Áp dụng từ 11 đến 50 lượt mời
   • Áp dụng từ 51 đến 100 lượt mời
   • Áp dụng từ 101 đến 500 lượt mời
   • Áp dụng từ 501 đến 1000 lượt mời

   Nhà tuyển dụng có nhu cầu mua gói bài Đánh Giá Năng Lực thì sẽ chọn các gói bài phù hợi, số lượng lượt mời phù hợp sau đó click “Mua Ngay”.

   image

   Sau khi click vào “Mua Ngay”, gói bài Đánh Giá Năng Lực sẽ được thêm vào giỏ hàng, Nhà tuyển dụng có thể tiến thành mua tiếp các dịch vụ hoặc có thể tiến hành thanh toán.

   image

   Sau khi click vào “Thanh Toán”, Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin đơn hàng gồm:

   • Họ
   • Tên
   • Email
   • Số Điện Thoại
   • Thành Phố
   • Địa Chỉ

   Sau đó chọn phương thức thanh toán.

   image

   Sau khi chọn “Phương Thức Thanh Toán”, Nhà tuyển dụng đã hoàn thành mua hàng thành công và được xuất bảng thông tin bao gồm:

   • Thông Tin Khách Hàng
   • Thông Tin Hoá Đơn

   b. Mời tham giá Đánh Giá Năng Lực

   image

   Sau khi hoàn thành mua các gói bài Đánh Giá Năng Lực, Nhà tuyển dụng có thể “Mời” nhân viên, các ứng viên tham gia bài test trong giới hạn số lượng đã mua hoặc có thể “Uỷ quyền”.

   image

   Sau khi click vào “Mời” sẽ xuất hiện khung Tuỳ Chính Lời Mời bao gồm:
   • Gói dịch vụ
   • Cấp độ
   • Thành viên và nhóm
   • Ngôn ngữ
   • Ngày test & ngày hết hạn
   • Tuỳ chọn

   image

   Sau khi Nhà tuyển dụng click vào “Chọn Email” sẽ xuất hiện một của sổ cho Nhà tuyển dụng có thể chọn hoặc tạo nhóm, chọn và thêm Email để gửi lời mời tham gia test sau khi click “OK”.

   Xem báo cáo kết quả Đánh giá năng lực

   Sau khi nhân viên, ứng viên hoàn thành bài test, kết quả sẽ được cập nhật vào hệ thống và Nhà tuyển dụng có thể dễ dàng theo dõi kết quả.

   image

   Nhà tuyển dụng có thể thực hiện 3 thao tác với kết quả đánh giá:
   • Xem Báo Cáo
   • Tải Báo Cáo
   • Xem đáp Án

   image

   Sau khi click vào “Xem Báo Cáo”, kết quả bài test và phần đánh giá phân tích sẽ được thể hiện chi tiết.

  3. 3.3 Quảng Bá Thương Hiệu image

   Nhà tuyển dụng nếu có nhu cầu Quảng Bá Thương Hiệu thì click vào “Xem Thêm” để tìm hiểu thêm về dịch vụ.

   image

   Sau khi click vào “Xem Thêm”, sẽ xuất hiện đầy đủ các thông tin để cho Nhà tuyển dụng có thể tham khảo.

   image

   Sau khi tìm hiểu, nếu Nhà tuyển dụng có nhu cầu thực hiện dịch vụ hay muốn liên hệ tư vấn thì có thể liên hệ qua các kênh sau:
   • HOTLINE
   • ĐỊA CHỈ
   • EMAIL HỖ TRỢ

  4. 3.4 Tìm Kiếm Hồ Sơ image

   Nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm các hồ sơ ứng viên phù hợp có thể click vào “Xem Thêm” để tìm hiểu thêm thông tin.

   image

   Sau khi Nhà tuyển dụng click vào “Xem Thêm”, sẽ xuất hiện bảng tổng hợp các dịch vụ cung cấp đăng tuyển JobTest.vn cung cấp.

   image

   Nhà tuyển dụng tiến hành mua bằng cách nhập số lượng cần thiết vào các dịch vụ mà mình muốn sử dụng sau đó click chọn “Thanh Toán”.

   image

   Sau khi click vào “Thanh Toán”, các dịch vụ sẽ tự động thêm vào “Giỏ Hàng” và Nhà tuyển dụng sẽ tiến hành thanh toán bằng cách click vào “Thanh Toán”.

   image

   Sau khi click vào “Thanh Toán”, Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin đơn hàng gồm:
   • Họ
   • Tên
   • Email
   • Số Điện Thoại
   • Thành Phố
   • Địa Chỉ

   Sau đó chọn phương thức thanh toán.

   image

   Sau khi chọn “Phương Thức Thanh Toán”, Nhà tuyển dụng đã hoàn thành mua hàng thành công và được xuất bảng thông tin bao gồm:
   • Thông Tin Khách Hàng
   • Thông Tin Hoá Đơn

   Tìm kiếm hồ sơ ứng viên

   image

   Nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm các CV của các ứng viên phù hợp sẽ click vào “Tìm CV”.

   image

   Nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm các hồ sơ nhanh chóng hơn bằn cách lựa chọn “Tìm Kiếm Nâng Cao” bao gồm:
   • Chọn ngành nghề
   • Chọn phòng ban
   • Chọn chức vụ
   • Giới tính
   • Kinh nghiệm

   image

   Nhà tuyển dụng có thể click chọn vào các CV phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

   image

   Nhà tuyển dụng có thể theo dõi được các thông tin của ứng viên ngoại trừ các thông tin liên lạc cá nhân.

   Nhà tuyển dụng có thể xem được đầy đủ các thông tin khi tiến hành mua CV bằng cách click vào “Mua CV” hoặc có thể lưu CV bằng cách click chọn “Lưu Hồ Sơ”. Trong trường hợp Nhà tuyển dụng không đủ Credits có thể click vào “Mua Credits”.

   Quản Lý Nguồn Ứng Viên

   image

   Nhà tuyển dụng click chọn “Nguồn Ứng Viên” tại “Trang Quản Trị” , sẽ xuất hiện các mục:
   • Hồ Sơ Đã Ứng Tuyển
   • Hồ Sơ Đã Mua
   • Hồ Sơ Đã Lưu

   image

   Các hồ sơ đã mua sẽ được cập nhật tại “Hồ Sơ Đã Mua”.

   image

   Các hồ sơ đã lưu sẽ được cập nhật tại “Hồ Sơ Đã Lưu”.

  5. 3.5 Đăng Tin Tuyển Dụng image

   Nhà tuyển dụng có nhu cầu đăng tin tuyển dụng để tìm kiếm các hồ sơ ứng viên phù hợp có thể click vào “Xem Thêm” để tìm hiểu thêm thông tin về các gói dịch vụ.

   image

   Sau khi Nhà tuyển dụng click vào “Xem Thêm”, sẽ xuất hiện bảng tổng hợp các dịch vụ cung cấp đăng tuyển Jobtest.vn cung cấp.

   image

   Nhà tuyển dụng tiến hành mua bằng cách nhập số lượng cần thiết vào các dịch vụ mà mình muốn sử dụng sau đó click chọn “Thanh Toán”.

   image

   Sau khi click vào “Thanh Toán”, các dịch vụ sẽ tự động thêm vào “Giỏ Hàng” và Nhà tuyển dụng sẽ tiến hành thanh toán bằng cách click vào “Thanh Toán”.

   image

   Sau khi click vào “Thanh Toán”, Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin đơn hàng gồm:
   • Họ
   • Tên
   • Email
   • Số Điện Thoại
   • Thành Phố
   • Địa Chỉ

   Sau đó chọn phương thức thanh toán.

   image

   Sau khi chọn “Phương Thức Thanh Toán”, Nhà tuyển dụng đã hoàn thành mua hàng thành công và được xuất bảng thông tin bao gồm:
   • Thông Tin Khách Hàng
   • Thông Tin Hoá Đơn

   Đăng tin tuyển dụng trên Jobtest.vn

   image

   Nhà tuyển dụng muốn đăng tin tuyển dụng thì sẽ click chọn mục “Đăng Tuyển Ngay” trong phần “Đăng Tin Tuyển Dụng” tại “Trang Quản Trị”.

   image

   Sau khi click “Đăng Tuyển Ngay”, Nhà tuyển dụng đầu tiên sẽ điền đầy đủ các thông tin tại mục “Thông Tin Cơ Bản” bao gồm:
   • Tiêu Đề Tin
   • Lĩnh Vực
   • Phòng/ Ban
   • Cấp Độ
   • Địa Điểm Làm Việc
   • Ngôn ngữ
   • Loại Hình Công Việc
   • Thời Hạn Tuyển Dụng
   • Mức Lương
   Sau đó click “Tiếp Tục”.

   image image

   Nhà tuyển dụng tiếp theo đó sẽ điền các thông tin tại mục “Mô Tả Công Việc” bao gồm:
   • Mô Tả Công Việc
   • Yêu Cầu Công Việc
   • Quyền Lợi
   Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, Nhà tuyển dụng sẽ click vào “Tiếp Tục”.

   image

   Sau đó Nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục điền các thông tin tại mục “Đánh Giá Năng Lực”.

   Quản Lý Tin Đăng

   image

   Sau khi đã đăng tin tuyển dụng trên Jobtest.vn thì Nhà tuyển dụng có click vào mục “Quản Lý Tin Đăng”.

   image image

   Sau khi click vào “Quản Lý Tin Đăng”, Nhà tuyển dụng có thể theo dõi được “Phân Tích Quản Lý Đăng Tuyển” bao gồm:
   • Lượt Xem
   • Tin Tuyển Dụng

  6. 3.6 Quản Lý Tài Chính image

   Nhà tuyển dụng có thể theo dõi được số tiền còn lại trong ví điện tử của Jobtest.vn và số Credits.

   image

   Nếu Nhà tuyển dụng muốn nạp thêm tiền vào ví thì click chọn “Nạp Tiền”.

   image

   Sau khi click vào “Nạp Tiền”, Nhà tuyển dụng sẽ điền đầy đủ các thông tin bao gồm:
   • Họ
   • Tên
   • Địa Chỉ
   • Email
   • Số Điện Thoại
   • Số Tiền
   • Mã giảm giá

   Sau khi điền đầy đủ các thông tin thì Nhà tuyển dụng sẽ chọn phương thức thanh toán.

   Trong trường hợp Nhà tuyển dụng có mã khuyễn mãi thì sẽ nhập trực tiếp vào khung “Coupon Code” sau đó click “Sử dụng ngay”.

 4. Nghiêm cấm các hành động
  • Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách Sàn giao dịch TMĐT JobTest đề ra.
  • Sử dụng trái phép tài khoản của người khác.
  • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Thành viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)
  • Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Sàn giao dịch TMĐT JobTest cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Jobtest
  • Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT JobTest hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng/ Thành Viên.
  • Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.
  • Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.
 5. Chế tài
  • Đình chỉ/chấm dứt hoạt động của tài khoản.
  • Phạt tiền hoặc có những chế tài luật pháp cho các hành động vi phạm gây thiệt hại.
 6. Mâu thuẫn

  Nếu có mâu thuẫn thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết giữa Thành viên với nhau. Sàn giao dịch TMĐT JobTest có thể, nhưng không bị bắt buộc, đưa ra những lời khuyên không ràng buộc. Nếu mâu thuẫn không thể giải quyết giữa hai bên, các hành động pháp lý sẽ được áp dụng. Sàn giao dịch TMĐT Jobtest sẽ không liên quan hay tham dự vào các mâu thuẫn này. Người bán và người mua đồng ý giữ cho Sàn giao dịch TMĐT Jobtest, kể cả các công ty liên kết và bất kỳ giám đốc, viên chức, nhân viên, nhà thầu, hoặc đại lý của Sàn giao dịch TMĐT Jobtest, khỏi bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra giữa người bán và người mua.

 7. Bồi hoàn

  Thành viên đồng ý bảo vệ Sàn giao dịch TMĐT JobTest, kể cả các công ty liên kết và bất kỳ giám đốc, viên chức, nhân viên, nhà thầu, hoặc đại lý của Sàn giao dịch TMĐT Jobtest, không chịu thiệt hại và khỏi chịu bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư và án phí trên cơ sở bồi hoàn), tiền phạt, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại, và các khoản phải trả, phát sinh từ, được cho là phát sinh từ, hoặc một cách nào đó có liên quan đến:

  • Bất kỳ sơ suất hay lỗi nào của Thành viên.
  • Bất kỳ vi phạm nào của Thành viên về thông tin trình bày trên trang web.
  • Thương hiệu và Bản quyền
  • Mọi quyền sở hữu trí tuệ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký trên trang web JobTest, nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

  * Click vào ô "Tôi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện" nghĩa là bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST Jobtest đặt ra.

 8. Giới hạn trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
  • Sàn giao dịch thương mại điện tử JOBTEST cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. JOBTEST sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
  • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
  • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: ĐT: (84 28) 5404 1373
  • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
 9. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
  • Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ giải quyết theo pháp luật bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi ngoài Quy chế này hoặc các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST phù hợp với một trong những phần phụ lục bên dưới hoặc như Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và Thành viên đồng ý bằng văn bản. Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST khuyến khích Thành viên trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST để tìm được giải pháp phù hợp. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ xem xét yêu cầu hợp lý để giải quyết tranh chấp thông qua các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như trọng tài, thay thế cho kiện tụng.
  • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST phải được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của JOBTEST tại: Điện thoại (84 28) 5404 1373; Hoặc vào mục Liên hệ ở cuối trang chủ, điền vào mẫu thư liên lạc sau:  ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại. JOBTEST sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. image
  • Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

IV. Quy trình thanh toán

Thành viên thanh toán Phí Dịch vụ (nếu có) chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Thành viên thanh toán Phí Dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì JOBTEST có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

JOBTEST sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 1. Quản lý thông tin của Thành viên:

  Khi đăng ký tham gia trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST đưa vào dữ liệu quản lý.

 2. Khi đã trở thành Thành viên trên trang Jobtest.com:

  Thành viên phải ký cam kết về uy tín và thông tin tiểu sử, thông tin về đơn xin việc, thông tin về công việc đúng với tiêu đề, mô tả đã đăng trên sàn Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

 3. Cơ chế gửi khiếu nại về Thành viên đăng tin dành cho các Khách hàng:

  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về những Thành viên / nhà tuyển dụng đăng sai thông tin đến Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người phản ánh tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Thành viên.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

 1. Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Sàn TMĐT JOBTEST thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Thành viên của mình thông qua wesite của Sàn TMĐT JOBTEST.
 2. Sàn TMĐT JOBTEST cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.Tuy nhiên, Sàn TMĐT JOBTEST không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, Sàn TMĐT JOBTEST sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
 3. Thành viên hiểu và đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể tiết lộ cho bên thứ ba, bằng một cơ sở nặc danh, một vài thông tin kết hợp chứa trong đơn xin việc đăng ký của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ sự cần thiết nhất định hay thích hợp để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp nơi những thông tin như thế là thích hợp.
 4. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị mà không có sự cho phép của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sử dụng thông tin của Thành viên như mô tả trong mục Chính sách bảo mật của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng rất quan trọng. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST lưu trữ và xử lý thông tin của Thành viên trên máy tính được bảo vệ về vật lý cũng như các thiết bị an ninh công nghệ. Thành viên có thể truy cập và sửa đổi các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và chọn không nhận những thông tin liên lạc nhất định bằng cách đăng kí vào tài khoản của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sử dụng bên thứ ba để xác minh và xác nhận nguyên tắc bảo mật của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Để xem được đầy đủ về cách Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên, xin hãy xem mục Chính sách bảo mật của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Nếu Thành viên phản đối thông tin của Thành viên được chuyển giao hoặc sử dụng theo cách này xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
 5. Thành viên được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Sàn TMĐT JOBTEST được cung cấp trên website này.
 6. Sàn TMĐT JOBTEST đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sử dụng để bảo mật thông tin của Thành viên.

1. Mục dích và phạm vi thu thập thông tin

Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể lấy những thông tin cá nhân bao gồm danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động, số fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thẻ thanh toán hoặc chi tiết tài khoản ngân hang (Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không chỉ lấy giới hạn trong những thông tin trên mà có thể lấy thêm những thông tin khác).

Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để, cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua trang web, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lý tài khoản; xác minh và thực hiện những giao dịch tài chính liên quan đến việc thanh toán trực tuyến của bạn; kiểm tra việc tải về tài liệu từ trang web của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, bao gồm những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST nếu bạn không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của bạn, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ liên hệ với bạn bằng email với những chi tiết về sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

a. Các Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân Nào Được Thu Thập Từ Bạn

Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc khai thác các tính năng khác của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

Mỗi trang trong phạm vi Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

b. Cookies Là Gì Và Cách Chúng Được Sử Dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu Thành viên, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

- Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website

- Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

- Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

- Các mạng quảng cáo của các công ty đăng việc trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

- Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Navigos Group có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của Jobtest. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

a. Ai Đang Thu Thập Thông Tin Của Bạn

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên website tuyển dụng của JobTest, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST biết. Ví dụ, khi bạn điền thông tin cá nhân lên bản đăng quảng cáo tuyển dụng, thông tin này nói chung sẽ được gộp trong công việc của bạn, trừ phi có thông báo cụ thể khác.

b. Thông Tin Của Bạn Có Thể Chia Sẻ Với Ai

  • Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây.
  • Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho Thành viên. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Navigos, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng
  • Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty Navigos, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Navigos trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Navigos hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.
  • Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Navigos (hay Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hay các tài sản khác của Navigos.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty (ví dụ, số khách đến mục ‘Tìm việc’ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST) với các Thành viên, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và cách họ sử dụng site.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục tuyển dụng trên website của họ (đôi khi được gọi là “khu vực tuyển dụng”). Thông tin cá nhân và/hoặc có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp trong các khu vực tuyển dụng trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, Navigos và công ty có liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực tuyển dụng, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi do Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả Navigos và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, Navigos không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty TNHH JobTest. Địa chỉ: P1-2.43, Tầng 2, toà nhà The Prince Residence, 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, HCM, VN

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhận của mình

  • Những Lựa Chọn Dành Cho Bạn Khi Thu Thập, Sử Dụng Và Phân Phối Thông Tin Cá Nhân
  • Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng Jobtest ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.
  • Bạn Có Thể Truy Nhập, Cập Nhật Và Xoá Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào
  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “My profile” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website tuyển người Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Logoff” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “My Profile”
  • Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot Password”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.
  • Tài khoản Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập trên Internet.
  • Những Biện Pháp Phòng Ngừa An Toàn Chống Mất Mát, Lạm Dụng Hoặc Thay Đổi Thông Tin Của Bạn
  • Ngoài người quản trị Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.
  • Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.
  • Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.
  • Nếu bạn lo lắng về dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST đang nắm giữ hoặc xử lý. Bạn có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác một cách miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST dừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
  • Cách Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST Bảo Vệ Đời Tư Của Trẻ Em
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST là website có đối tượng độc giả lớn. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không thể chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 13 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 13 tuổi.
  • Bạn Biết Gì Nữa Về Đời Tư Trực Tuyến Của Bạn
  • Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, ví dụ qua công việc bạn đăng lên hay qua email, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng, Tóm lại, nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, bạn có thể nhận sẽ được những thông báo tự nguyện từ những đối tác khác.
  • Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi nào bạn ở trên mạng.

6. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có biện pháp kĩ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin. Khi Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST thu thập thông tin qua trang web, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Mặc dù Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mã dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST duy trì bảo vệ vật lý, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy trình bảo vệ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST là Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.
  • Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Tổng quát

Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kì lúc nào bằng cách đăng điều khoản chỉnh sửa trên trang web.

VII. Quản lý thông tin xấu

Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT Jobtest nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại Jobtest.

Vì thế, BQT Jobtest khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

image

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

  • Sàn giao dịch thương mại điện tử JOBTEST cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. JOBTEST sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
  • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
  • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể thao tác được thì Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: ĐT: (84 28) 5404 1373.
  • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia vào Sàn dao dịch TMĐT JOBTEST

1. Quyền của Thành viên

  • Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chấp thuận, Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ như tạo và đăng tải hồ sơ để ứng tuyển các vị trí việc làm mà Thành viên cảm thấy phù hợp và/ hoặc nhận những newsletter hoặc gợi ý việc làm phù hợp theo hồ sơ của Thành viên vào địa chỉ email đăng ký với Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Thành viên, quản lý hồ sơ và các thông tin đăng tuyển vị trí của mình trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng các thông tin đăng tuyển, và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.
  • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

2. Nghĩa vụ của Thành viên

  • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
  • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
  • Là người sử dụng, Thành viên cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Thành viên không được phép làm nhưng điều như: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Thành viên không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Thành viên không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứa virus, Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.
  • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác/ ứng viên trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐTJOBTEST trong bản Quy chế này.
  • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Thành viên (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)
  • Sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Sàn giao dịch TMĐT Jobtest cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Jobtest.
  • Thành viên nhận thức và đồng ý rằng Thành viên sẽ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Thành viên đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Jobtest..

X. Quyền và trách nhiệm của sàn giao dịch TMĐT Jobtest

1. Quyền của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST

  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những
  • Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin Thành viên dự định đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  • Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không chịu trách nhiệm khi Thành viên/người sử dụng lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật Thành viên/ người sử dụng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chỉ đóng vai trò là nơi để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Kết quả là Công ty không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách được đề ra, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc. Thêm vào đó, Thành viên/ người sử dụng hãy ghi chú những nguy hiểm có thể xay ra khi sử dụng Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, bao gồm nhưng không hạn chế sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Thành viên nên hiểu rằng tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà Thành viên liên hệ thông qua trang Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hoàn toàn là vấn đề riêng của Thành viên, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ nguy hiểm nào được đề cập như trên xảy ra/ hoặc có thể xảy ra cho Thành viên.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không chịu trách nhiệm pháp lý và đồng thời không kiểm soát được những thông tin do những Thành viên/ người sử dụng khác cung cấp thông qua trang Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ được ghi sai tên hoặc giả vờ ghi sai.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không được xem là một nhà tuyển dụng, đồng thời Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải công việc trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.

2. Nghĩa vụ Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST

  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST trong điều kiện và phạm vi cho phép.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm công việc của và phát triển tại thị trường nước ngoài của Thành viên và nhu cầu tìm kiếm ứng viên thích hợp của các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/ đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm pháp Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Sàn giao dịch TMÐT JOBTEST sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST không phải chịu trách nhiệm liên đới.
  • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.
  • Xây dựng và công bố công khai trên Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST quy chế hoạt>động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
  • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của thành viên.
  • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với nhau (giữa ứng viên và nhà tuyển dụng hoặc ngược lại) hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, sẽ cung cấp cho thành viên thông tin về ứng viên/nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định
  • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
  • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
  • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
  • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh như:
  • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
  • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
  • Rượu các loại;
  • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
  • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
  • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

XI. Điều khoản áp dụng

  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và Thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
  • Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Sàn giao dịch TMĐT SÀN GIAO DỊCH TMĐT JOBTEST. Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT JOBTESTcho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
  • Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.
  • Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài cá nhân và bí mật trước khi đưa đến một trọng tài tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi phối bởi pháp luật Việt Nam. Trọng tài viên phải là người được đào tạo một cách hợp pháp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là độc lập đối với mỗi bên. Như đã đề cập, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bí mật thông qua huấn thị hoặc các chỉ thị tương tự từ tòa án.
  • Thành viên sẽ phải bồi thường và Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST) không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.
  • KHÔNG ĐẠI LÝ: Không có mối quan hệ đại lý, liên doanh, nhân viên, người sử dụng lao động hoặc nhượng quyền, nhận lại quyền được tạo ra bởi Thỏa thuận này. àn giao dịch TMĐT JOBTEST sẽ gửi thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho 'Sàn giao dịch TMĐT Jobtest trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể cung cấp cho Thành viên thông báo pháp lý bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo gửi đến cho Thành viên bằng thư sẽ được cho là đã được nhận sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.
  • Ngoài các biện pháp pháp lý, Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST có thể, ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các quyền lợi của Thành viên được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Thành viên sẽ phải ngay lập tức ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, và Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST, ngoài các biện pháp pháp lý, ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và xác định tài khoản đã cấp cho Thành viên và từ chối truy cập và sử dụng Trang web một phần hoặc toàn bộ. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt. Hơn nữa, Thành viên đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ người nào khác kết quả của bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt đó. Nếu Thành viên không hài lòng với Sàn giao dịch TMĐT JOBTEST hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn, hoặc thực hành của Công ty TNHH JobTest điều hành trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

XII. Điều khoản cam kết sàn giao dịch/website thương mại điện tử jobtest.vn

Công ty TNHH JobTest.
Địa chỉ: P1-2.43, Tầng 2, toà nhà The Prince Residence, 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, HCM, VN
Email: info@jobtest.vn
Hotline: 02866819668