Nâng cấp
Sản phẩm đã được thêm
Xem giỏ hàng
Người đánh giá

Tên Bài Test

Tên Công Ty

Điểm

Ngày được mời

Ngày hết hạn

Thao Tác

Tên Công Ty:

Điểm: {{item.report !== null ? coverScore(item.report.score) : ''}}

Ngày được mời: {{formatDate(item.invited_at*1000)}}

Ngày hết hạn: {{formatDate(item.expired*1000)}}


Không tìm thấy kết quả