Nâng cấp
Ví Điện Tử Nạp Tiền
Số dư trong ví

{{renderPrice(info_wallet.e_wallet)}}

Tên Hóa Đơn

Loại

Tạo Ngày

Giá

Trạng Thái

Tên Hóa Đơn: {{item.name}}

Loại: {{arr_payment[item.payment_method]}}

Tạo Ngày: {{formatDate(item.created_at)}}

Giá: {{renderPrice(item.total_price)}}

Trạng Thái: {{status.text}}


Lưu ý: Những hóa đơn không thực hiện thanh toán thành công sẽ bị xóa sau 30 ngày

Ví Điện Tử Trở Về

{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
Vui lòng nhập: Số Tiền
Số tiền phải lớn hơn 10.000₫

Chọn Phương Thức Thanh Toán

alt
Cổng thanh toán nội địa
Chuyển khoản