Nâng cấp
Hóa Đơn & Thanh Toán

Tên Dịch Vụ

Mã hóa đơn

Ngày Tạo

Giá

Trạng Thái

Mã hóa đơn: {{ item.name }}

Ngày Tạo: {{formatDate(item.created_at)}}

Giá: {{renderPrice(item.end_price)}}

Trạng Thái: {{status.text}}


Lưu ý: Những hóa đơn không thực hiện thanh toán thành công sẽ bị xóa sau 30 ngày