Lựa chọn đánh giá phù hợp với công việc của bạn

Công nghệ đang tạo ra một làn sóng cải tiến cực lớn về việc học hỏi mọi thứ theo những cách khác nhau

Bộ Tra Cứu Năng Lực

Khám phá khung năng lực trong tương lai của bạn!

Đọc thêm

Hướng Dẫn Năng Lực

Cùng nghe những lời khuyên từ chuyên gia về năng lực & nghề nghiệp phù hợp với bạn

Đọc thêm

Tài Liệu Năng Lực

Khai thác mọi thứ bạn cần để trở thành chuyên gia về năng lực

Đọc thêm

Con Đường Sự Nghiệp

Khám phá con đường tới cấp Quản Lý

Đọc thêm

Năng lực là gì?

Năng lực thường được định nghĩa là sự kết hợp các kỹ năng, kiến thức, thuộc tính và hành vi cho phép một cá nhân thực hiện một nhiệm vụ hoặc một hoạt động thành công liên quan đến một công việc nhất định. Năng lực là những hành vi có thể quan sát được có thể đo lường và đánh giá, và do đó rất cần thiết trong việc xác định các yêu cầu công việc và tuyển dụng, giữ chân và phát triển nhân tài.

image
image

Tại sao sử dụng đánh giá năng lực?

Năng lực cho phép nhân viên của một tổ chức có sự hiểu biết rõ ràng về các hành vi sẽ được thể hiện và mức độ thực hiện dự kiến để đạt được kết quả kinh doanh của tổ chức. Năng lực cung cấp cho cá nhân một chỉ dẫn về các hành vi và hành động sẽ được coi trọng, công nhận và khen thưởng bởi doanh nghiệp.

  • Để lập kế hoạch
  • Để tuyển dụng
  • Để quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên

Các tính năng chính?

Rất đơn giản, năng lực là nền tảng của Quản Lý Tài Năng. Năng lực cung cấp một định nghĩa chung về kiến thức, kỹ năng và khả năng có thể được sử dụng để hỗ trợ và tích hợp vào các ứng dụng Quản Lý Tài Năng trong tổ chức của bạn

BUSINESS CONSULT

90%

SUPPORT

95%

Security

87%

PROJECT SUCCESS

86%

300.000+

HAPPY CLIENTS

100+

Consultant

5894+

Competence Library

24+

Job Function

Xu hướng

Các bài đánh giá đang được quan tâm nhiều nhất

{{ !_.isEmpty(item.view) ? item.view : 0 | money }}
Liên hệ

Get Personalized Recommendations?

Answer a few questions for your top picks

Contact Us
contact

Bài viết nổi bật

Theo dõi ngay các bài viết mới nhất của JobTest

{{ _.truncate(article.title, {'length' : '55'}) }}
{{ _.truncate(article.description, {'length' : '100'}) }}
Thí sinh xếp hạng cao nhất

Cum doctus civibus efficiantur in imperdiet deterruisset.