Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

Lợi ích dành cho bạn:

 • Học các kỹ năng mới nhanh chóng và hiệu quả.
 • Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý.
 • Tư duy chiến lược về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.
 • Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn nó với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ còn được gọi là bài kiểm tra tư duy khái niệm / trừu tượng, được thiết kế để đánh giá và đo lường các kỹ năng tư duy bên trong của mỗi cá nhân hoặc “trí thông minh mềm”, đó là khả năng của một người để nhanh chóng xác định các nguyên lý, các quy tắc logic và các xu hướng của dữ liệu mới, sau đó suy luận ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề. Các bài đánh giá này đo lường những gì mà hầu hết mọi người gọi là ' trí thông minh đường phố', khả năng 'suy nghĩ thông suốt và đưa ra giải pháp nhanh chóng’. 

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả báo cáo của ứng viên?

Khả năng nhanh chóng xác định các mối quan hệ, quy tắc và xu hướng chính xác trong nhóm dữ liệu, chẳng hạn như hành vi mua hàng của khách hàng hoặc các nghiên cứu về thị trường là yếu tố quyết định đến khả năng suy nghĩ chiến lược của ứng viên, nắm bắt được bức tranh tổng thể và nhanh chóng giải quyết vấn đề. Vì vậy, các nhà tuyển dụng thường mong đợi ứng viên của họ phải có khả năng tư duy phi ngôn ngữ / trừu tượng.       

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên của họ có thể:

• Học các kỹ năng mới nhanh chóng và hiệu quả.
• Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý.
• Tư duy chiến lược về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.
• Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn nó với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý tập sự.

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ gồm 12 câu hỏi với các mẫu, sơ đồ, hình ảnh và thời gian hoàn thành là 15 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng