Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

Lợi ích dành cho bạn:

 • Kiểm tra thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và thể hiện kỹ năng phân tích hiệu quả.
 • Làm việc chi tiết và chú ý đến tiểu tiết.
 • Xử lý các công việc hành chính, thư ký văn phòng một cách hiệu quả.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết hay còn gọi là khả năng tập trung tiểu tiết được trình bày trong các bảng thông tin cần phải được kiểm tra, đối chiếu với nhau. Đây là bài kiểm tra được sử dụng để đo lường khả năng phát hiện các lỗi trong dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng được sử dụng để tuyển chọn ứng viên cho các công việc như văn phòng, hành chính, thư ký và nhập liệu, đặc biệt là các loại công việc yêu cầu độ chính xác cao. Ví dụ: kế toán, ngân hàng và chăm sóc sức khỏe.

Dữ liệu này có thể là vô nghĩa, ví dụ: số tài khoản; hoặc có thể là có một ý nghĩa nào đó, ví dụ: tên và địa chỉ. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là kiểm tra từng chi tiết chứ không chỉ đơn thuần là "đọc" các dữ liệu một cách thông thường. Bạn cũng nên nhớ rằng có thể có nhiều hơn một lỗi trong bất kỳ trường dữ liệu nào.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng làm việc chi tiết của ứng viên?

• Kiểm tra thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và thể hiện kỹ năng phân tích hiệu quả.

• Làm việc chi tiết và chú ý đến tiểu tiết.

• Xử lý các công việc hành chính, thư ký văn phòng một cách hiệu quả.

Nhóm mục tiêu: Công việc hành chính và văn phòng, Sinh viên tốt nghiệp, Quản lý tập sự.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá bao gồm 20 câu hỏi với dữ liệu số, địa chỉ, bảng, vv.., và thời gian hoàn thành là 10 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng