Xử Lý Tình Huống

Xử Lý Tình Huống

Lợi ích dành cho bạn:

 • Hiểu rõ về các hành vi và thái độ của một người trong các tình huống liên quan đến công việc.
 • Xử lý những tình huống đầy thách thức trong môi trường công việc họ đang ứng tuyển, đo lường các kỹ năng mềm như *Lãnh đạo, Giao tiếp, Lấy khách hàng làm trọng tâm, Ra quyết định, Giải quyết vấn đề, Làm việc với người khác, Ưu tiên và tổ chức công việc, Tập trung kết quả và chất lượng, Học tập và phát triển*.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống (SJT) là một loại bài kiểm tra về khả năng / năng lực rất phổ biến nhằm đo lường hành vi và thái độ của một người trong các tình huống liên quan đến công việc. Loại bài đánh giá này cung cấp cho ứng viên những tình huống đầy thách thức mà họ có thể gặp phải trong môi trường công việc họ đang ứng tuyển, đo lường các kỹ năng mềm như *Lãnh đạo, Giao tiếp, Lấy khách hàng làm trọng tâm, Ra quyết định, Giải quyết vấn đề, Làm việc với người khác, Ưu tiên và tổ chức công việc, Tập trung kết quả và chất lượng, Học tập và phát triển*.

Đối với mỗi tình huống, một số hành động có thể được đưa ra và các ứng viên phải xác định những câu trả lời hiệu quả nhất và ít hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề được mô tả. Bài đánh giá khả năng xử lý tình huống (SJT) rất hữu ích cho việc đánh giá các kỹ năng mềm và trí thông minh thực tiễn để lựa chọn ra các ứng viên phù hợp cho công việc. Bài kiểm tra này được sử dụng bởi các tổ chức tư nhân và công lập trong quá trình tuyển dụng.

Nhiều nhà tuyển dụng trong các lĩnh vực khác nhau đang sử dụng chúng bao gồm: ngân hàng & tài chính, tư vấn, kiểm toán, năng lượng, FMCG, CNTT, dầu khí, truyền thông hoặc các tổ chức công lập khác như Quân đội, Công an, cảnh sát, PCCC, ….. vv.

Lý do nhà tuyển dụng sử dụng các bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống?

Đối với qui trình tuyển dụng, nhà tuyển dụng cần có những công cụ mạnh mẽ để xác định những người có năng lực, có khả năng / kỹ năng phù hợp với yêu cầu. 

Lợi ích cụ thể:

• Hiệu quả về mặt chi phí - Trong hầu hết trường hợp, SJT sẽ được thực hiện trên máy tính và được chuẩn hóa.

• Độ chính xác cao - Tính hợp lệ và mức độ tin cậy của loại bài đánh giá này đã được chứng minh thông qua nhiều nghiên cứu. Chúng có thể dự đoán hiệu suất tương lai của ứng viên.

• Thuận tiện - Dễ dàng sử dụng với kết quả nhanh chóng để có được hồ sơ đầy đủ của ứng viên cũng như xác định những điểm mạnh / điểm yếu của họ.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý tập sự.

Cấu trúc bài đánh giá: bài đánh giá khả năng xử lý tình huống bao gồm 08 câu hỏi mô phỏng các vấn đề liên quan đến công việc và thời gian hoàn thành là 30 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng