Khả Năng Tư Duy Logic

Khả Năng Tư Duy Logic

Lợi ích dành cho bạn:

 • Làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề.
 • Giải thích các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic, tương tự bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ và hệ thống, đo lường khả năng của cá nhân làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề. Mỗi câu hỏi sẽ hiển thị một loạt các hình dạng / vật thể. Nhiệm vụ của ứng viên là xác định các quy tắc logic cơ bản của từng chuỗi đó và sử dụng thông tin này để chọn hình dạng bị thiếu từ một số câu trả lời cho trước. Các ứng viên thực hiện tốt bài kiểm tra khả năng suy luận quy nạp này có khuynh hướng chứng minh được khả năng tư duy phân tích và khái niệm tốt hơn so với các ứng viên khác.

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic đo lường khả năng phân tích và ra quyết định của ứng viên dựa vào các điều kiện được đưa ra. Vì vậy, loại bài kiểm tra này đóng vai trò quan trọng trong tất cả các kỳ thi tuyển dụng, thi vào ngân hàng, các MNCs, FMCG, Y tế, Xây dựng, Bán lẻ, Năng lượng ... và các bài kiểm tra đầu vào khác của các tổ chức khác nhau.

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy logic giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Làm việc linh hoạt với thông tin không quen thuộc và giải quyết các vấn đề.
• Giải thích các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Học viên.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic bao gồm 10 câu hỏi với thời gian trả lời là 10 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng