Khả Năng Ngôn Ngữ

Khả Năng Ngôn Ngữ

Lợi ích dành cho bạn:

 • Phân loại và xác định các vấn đề chính liên quan đến công việc và đưa ra kết luận logic từ các tài liệu của công ty, tổ chức, chẳng hạn như các tài liệu hướng dẫn và báo cáo.
 • Soạn thảo các báo cáo và tài liệu của tổ chức một cách rõ ràng theo yêu cầu của công việc.
 • Thông báo các vấn đề liên quan đến công việc một cách rõ ràng và đơn giản cho đồng nghiệp, quản lý và khách hàng.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ là một trong những bài kiểm tra khả năng phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng, các tổ chức giáo dục để đo lường khả năng đọc và hiểu thông tin bằng văn bản của ứng viên cũng như đánh giá sự phù hợp và tiềm năng của họ với công việc. Trong bài đánh giá này, các câu hỏi tương ứng với các đoạn văn được đưa ra, ứng viên sau đó được yêu cầu phải quyết định xem câu nào đúng, sai, hoặc không thể khẳng định bằng thông tin có trong đoạn văn.

Kết quả của bài đánh giá năng lực ngôn ngữ giúp các nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:
• Phân loại và xác định các vấn đề chính liên quan đến công việc và đưa ra kết luận logic từ các tài liệu của công ty, tổ chức; chẳng hạn như các tài liệu hướng dẫn và báo cáo.
• Soạn thảo các báo cáo và tài liệu của tổ chức một cách rõ ràng theo yêu cầu của công việc.
• Thông báo các vấn đề liên quan đến công việc một cách rõ ràng và đơn giản cho đồng nghiệp, quản lý và khách hàng.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý tập sự.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá gồm 08 câu hỏi bằng đoạn văn và thời gian để hoàn thành là 10 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng