Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

Lợi ích dành cho bạn:

 • Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn chúng với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.
 • Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả.
 • Tư duy chiến lược và hệ thống về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống có liên quan chặt chẽ với bài đánh giả khả năng tư duy phi ngôn ngữ / trừu tượng. Các bài đánh giá này được sử dụng để tuyển chọn các chuyên gia, kỹ sư công nghệ thông tin, những người thường xuyên làm việc với các vấn đề trừu tượng phức tạp bằng phương pháp phân tích. Các câu hỏi bao gồm các biểu đồ hoặc sơ đồ quy trình và có thể đánh giá khả năng của ứng viên để tuân theo một loạt các hướng dẫn logic hoặc suy luận ra các nguyên lý được trình bày bằng các biểu tượng, sơ đồ đó.

Những dạng câu hỏi này có thể xuất hiện trong các loại bài kiểm tra khác nhưng chúng đặc biệt phù hợp với các công việc liên quan đến công nghệ thông tin vì chúng phản ánh chặt chẽ cách thức mà các nhà phân tích và lập trình viên tiếp cận để thiết kế phần mềm. Như vậy, những loại bài kiểm này có thể được dùng như một mẫu kiểm tra công việc độc lập với bất kỳ ngôn ngữ công nghệ hoặc lập trình nào.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng tư duy hệ thống của ứng viên?

• Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn chúng với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

• Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả.

• Tư duy chiến lược và hệ thống về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.

Nhóm mục tiêu: Kỹ sư và chuyên gia CNTT, Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Tập sự.

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng tư duy hệ thống bao gồm 10 câu hỏi với các biểu đồ, sơ đồ, hệ thống, qui trình hay biểu tượng và thời gian hoàn thành là 15 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng