Tìm Việc
Jobtest.vn

KHÁM PHÁ TÀI NĂNG CỦA BẠN

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

48 Bài Kiểm Tra

, 480 Câu Hỏi

Hơn 480 câu hỏi với lời giải thích chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

21 Bài Kiểm Tra

, 210 Câu Hỏi

Hơn 210 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

37 Bài Kiểm Tra

, 740 Câu Hỏi

Hơn 740 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện

10 Bài Kiểm Tra

, 80 Câu Hỏi

Hơn 80 câu hỏi kèm giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

24 Bài Kiểm Tra

, 240 Câu Hỏi

Hơn 240 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống

22 Bài Kiểm Tra

, 176 Câu Hỏi

Hơn 176 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

10 Bài Kiểm Tra

, 100 Câu Hỏi

Hơn 100 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

41 Bài Kiểm Tra

, 328 Câu Hỏi

328+ câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

personality test jobtest
Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn

1 Bài Kiểm Tra

, 50 Câu Hỏi

50 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

personality test jobtest
Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn Đầy Đủ

6 Bài Kiểm Tra

, 300 Câu Hỏi

300 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

personality test jobtest
Đặc Tính Công Việc

6 Bài Kiểm Tra

, 58 Câu Hỏi

58 câu hỏi với báo cáo chi tiết

DISC test jobtest
Bài trắc nghiệm tính cách DISC

1 Bài Kiểm Tra

, 24 Câu Hỏi

24 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

VIỆC LÀM TỐT NHẤT

Đơn vị cộng tác

IBM Kenexa - nơi những bài đánh giá nguồn nhân lực ra đời - đối tác số 1 tại Jobtest

IBM Kenexa là công ty phát triển nguồn nhân lực toàn cầu với hơn 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu về sự phát triển và đào tạo nhân viên

VNHR Summit 2018 “Transform to Win” - 4 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Hội nghị nhân sự Việt Nam - VNHR Summit là một trong các hoạt động hằng năm của câu lạc bộ nhân sự lớn nhất Việt Nam, được gọi tắt là VNHR.

Tất tần tật về nhóm C trong DISC (Phần 4)

Phong cách cá tính của C là chính xác, tỉ mỉ, chi tiết theo định hướng của sự tận tâm. Họ có tư duy logic, có hệ thống, và đưa ra quyết định cẩn thận vớ...

image
No Name
Giá : VND
0