Tìm Việc
Jobtest.vn

KHÁM PHÁ TÀI NĂNG CỦA BẠN

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

48 Bài Kiểm Tra

, 480 Câu Hỏi

Hơn 480 câu hỏi với lời giải thích chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

21 Bài Kiểm Tra

, 210 Câu Hỏi

Hơn 210 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

37 Bài Kiểm Tra

, 740 Câu Hỏi

Hơn 740 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện

10 Bài Kiểm Tra

, 80 Câu Hỏi

Hơn 80 câu hỏi kèm giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

24 Bài Kiểm Tra

, 240 Câu Hỏi

Hơn 240 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống

22 Bài Kiểm Tra

, 176 Câu Hỏi

Hơn 176 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

10 Bài Kiểm Tra

, 100 Câu Hỏi

10 bài đánh giá

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

41 Bài Kiểm Tra

, 328 Câu Hỏi

328+ câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

personality test jobtest
Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn

1 Bài Kiểm Tra

, 50 Câu Hỏi

50 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

personality test jobtest
Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn Đầy Đủ

6 Bài Kiểm Tra

, 300 Câu Hỏi

300 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

personality test jobtest
Đặc Tính Công Việc

6 Bài Kiểm Tra

, 58 Câu Hỏi

58 câu hỏi với báo cáo chi tiết

DISC test jobtest
Bài trắc nghiệm tính cách DISC

1 Bài Kiểm Tra

, 24 Câu Hỏi

24 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

VIỆC LÀM TỐT NHẤT

Đơn vị cộng tác

5 bước cơ bản vô cùng đơn giản xây dựng khung năng lực cho doanh nghiệp

Theo khảo sát, phương pháp tuyển dụng đánh giá nhân viên giúp tăng 17% chất lượng tuyển dụng, tăng 189% trong chất lượng đào tạo nhân viên, giảm 12% chi phí tuyể...

VNHR Summit 2018 “Transform to Win” - 4 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Hội nghị nhân sự Việt Nam - VNHR Summit là một trong các hoạt động hằng năm của câu lạc bộ nhân sự lớn nhất Việt Nam, được gọi tắt là VNHR.

Hãy đọc bài viết này trước khi bạn muốn “nhảy việc” lần nữa

Bạn đã từng có những tháng ngày, lúc bạn dành hết thời gian chờ đợi, tìm hiểu và chạy đua với những người ngoài kia để tìm cho mình một công ...

image
No Name
Giá : VND
0