Khả Năng Tư Duy Phản Biện

Khả Năng Tư Duy Phản Biện

Lợi ích dành cho bạn:

 • Hiểu và rút ra các kết luận và suy luận hợp lý từ các báo cáo phức tạp.
 • Giải thích chính xác các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.
 • Hiểu các thông tin tài chính, số liệu và thống kê.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện là trọng tâm của tất cả các vị trí công việc, đòi hỏi người thực hiện phải đưa ra những quyết định hợp lý dựa trên nguồn thông tin phức tạp. Bài đánh giá này đã được phát triển để đánh giá một nhân viên với khả năng cốt lõi là mang lại hiệu quả cao về mặt thời gian và chi phí. 

Bài đánh giá này bao gồm hai loại kiểm tra thành phần là:  đánh giá khả năng tư duy phản biện bằng lời nói và khả năng tư duy phản biện bằng số liệu.

Khả năng tư duy phản biện bằng lời nói đánh giá khả năng để hiểu chính xác các kết luận và suy luận một cách hợp lý từ các báo cáo phức tạp. Do đó, bài đánh giá này rất quan trọng cho các công việc có tính chất quản lý và chuyên nghiệp, đòi hỏi việc phải giải thích chính xác các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.

Khả năng tư duy phản biện bằng số liệu là khả năng hiểu và đánh giá một cách chính xác một loạt các dữ liệu số và rút ra những kết luận hợp lý. Do đó, bài đánh giá này là yếu tố chính cho vai trò quản lý và chuyên môn, đòi hỏi khả năng thấu hiểu thông tin về tài chính, số liệu và thống kê.

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy phản biện giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Hiểu và rút ra các kết luận và suy luận hợp lý từ các báo cáo phức tạp.
• Giải thích chính xác các báo cáo bằng văn bản và ra quyết định hợp lý.
• Hiểu các thông tin tài chính, số liệu và thống kê.

Nhóm mục tiêu: Các cấp quản lý và sau đại học; Quản trị viên tập sự.

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng tư duy phản biện bao gồm 08 câu hỏi với một loạt tình huống được thể hiện bằng ngôn từ hoặc số liệu, thời gian hoàn thành là 20 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng