Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng và thanh toán
job test

Đánh Giá Năng Lực Tổng Hợp

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Hợp đã được sử dụng từ những năm đầu của thế kỷ 20 và đã được phát triển để sử dụng trong tâm lý học & giáo dục. Nhưng ngày nay, ngoài giáo dục, ứng viên tìm việc thường phải trải qua loại bài đánh giá này như một phần của việc tuyển dụng hoặc quá trình tuyển chọn. Các loại bài đánh giá này được thiết kế bởi các nhà tâm lý học chuyên nghiệp và mục tiêu là cung cấp cho nhà tuyển dụng một phương pháp đáng tin cậy trong việc tuyển dụng và tuyển chọn các ứng viên phù hợp nhất hoặc các ứng viên tiềm năng nhất cho các chương trình quy hoạch phát triển đội ngũ lãnh đạo và bổ nhiệm nhân viên.

Đánh Giá Năng Lực Tổng Hợp

Không tìm thấy kết quả

Gói Dịch Vụ

  • 10 Bài Test Tư Duy Trừu Tượng
  • Giải Thích Báo Cáo Miễn Phí
  • Hỗ Trợ 24/7
Gói Tấ t Cả Các Bài Đánh Giá
240.000 VND
  • Giải Thích Báo Cáo Miễn Phí
  • Hỗ Trợ 24/7

Khách Hàng Nói Gì Về Chúng Tôi

Generic placeholder image
FE Credit

Tuyển dụng thành công: nguồn nhân lực chất lượng, vượt mong đợi đề ra

Hỗ trợ tuyển dụng sâu sát, chuyên nghiệp

Generic placeholder image
Viet Engineering

Dịch vụ tuyển dụng, xây dựng chính sách & đào tạo chuyên nghiệp, kiến tạo và phát triển thành công đội ngũ Kinh doanh tại VEE, đem về nhiều lợi nhuận cho công ty

Generic placeholder image
Transcosmos Viet Nam

Góp vai trò lớn trong việc gắn kết nhân viên với doanh nghiệp, chăm sóc và hỗ trợ ứng viên trước, trong và sau khi phỏng vấn

Generic placeholder image
Veit GmbH

Luôn đáp ứng thành công những yêu cầu tuyển dụng phát sinh ngoài dự kiến trong thời gian nhanh nhất