Khả Năng Kỹ Thuật

Khả Năng Kỹ Thuật

Lợi ích dành cho bạn:

 • Áp dụng các kỹ năng và khả năng kỹ thuật cho công việc một cách hiệu quả.
 • Vận hành và sử dụng hệ thống máy móc đúng cách.
 • Thực hiện bảo dưỡng dự phòng cho các hệ thống, máy móc điện tử và cơ khí.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức của ứng viên về các nguyên tắc vật lý và cơ khí được ứng dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Câu hỏi lý luận cơ khí được sử dụng cho việc lựa chọn nhiều loại công việc bao gồm kỹ thuật cơ khí, quân đội, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, cũng như nhiều ngành nghề thủ công và kỹ thuật khác.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ thuật của ứng viên?

• Áp dụng các kỹ năng và khả năng kỹ thuật của ứng viên cho công việc một cách hiệu quả.
• Vận hành và sử dụng hệ thống máy móc đúng cách.
• Thực hiện bảo dưỡng dự phòng cho các hệ thống, máy móc điện tử và cơ khí.

Nhóm mục tiêu: Kỹ thuật và kỹ sư (cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa, cấu trúc ...)

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng kỹ thuật bao gồm 20 câu hỏi liên quan tới đòn bẩy, ròng rọc, bánh răng, lò xo và các đoạn mạch đơn giản trong bộ môn Khoa học với thời gian trả lời là 20 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng