KDDI
Vị Trí : PJICO TOWER, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quy Mô Công Ty: N/A
Logo
Chia Sẻ
Thông Tin Tổng Quan
Địa Chỉ: PJICO TOWER, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Liên Lạc:
Quy Mô Công Ty:
Giới Thiệu
KDDI - nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, là công ty có lợi nhuận đứng trong top 4 tại Nhật Bản. Trong đó, KDDI HCM-GNOC là trung tâm điều hành mạng đóng vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ các dịch vụ mang tính toàn cầu của tập đoàn KDDI, bao gồm dịch vụ đường truyền L1/L2/L3 và các dịch vụ khác như voice, cloud, system integration,...

Các công việc mới của KDDI