Công ty TNHH Megatech Việt Nam
Location: Lô 14, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh
Company Size: 1 - 10 Staff
Logo
Overview
Address: Lô 14, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh
Contact: 02432003861
Company Size: 1 - 10 Staff
Introduction
Công ty TNHH Megatech Việt Nam chuyên sản xuất băng dính bảo vệ camera điện thoại cung cấp cho các vendor của SAMSUNG. Công ty có 100% vốn của Hàn Quốc.

Các công việc mới của Công ty TNHH Megatech Việt Nam