Công ty TNHH Megatech Việt Nam
Vị Trí : Lô 14, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh
Quy Mô Công Ty: 1
Logo
Chia Sẻ
Thông Tin Tổng Quan
Địa Chỉ: Lô 14, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh
Liên Lạc: 02432003861
Quy Mô Công Ty:
Giới Thiệu
Công ty TNHH Megatech Việt Nam chuyên sản xuất băng dính bảo vệ camera điện thoại cung cấp cho các vendor của SAMSUNG. Công ty có 100% vốn của Hàn Quốc.

Các công việc mới của Công ty TNHH Megatech Việt Nam