Quốc Gia Việt Nam
Thành Phố Hà Nội
Quy mô Từ 1000 đến 5000

Ngân hàng TMCP Việt Á

Địa chỉ :34 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Website: www.vietabank.com.vn

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) được thành lập ngày 04/07/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng: Công ty tài chính cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Nông thôn Đà Nẵng.12 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển, trải qua những bước thăng trầm trong quá trình đổi mới với những nỗ lực không ngừng, VietABank đã đạt được nhiều thành công và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường Tài chính Ngân hàng.
Tiếp nối truyền thống và hướng tới tương lai, VietABank tiếp tục thực hiện các giải pháp hữu hiệu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chiến lược, trở thành Ngân hàng TMCP phát triển bền vững và lớn mạnh tại thị trường tài chính Việt Nam. Bên cạnh việc đa dạng hoá hình thức sở hữu, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh thì việc phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài được VietABank đặc biệt chú trọng và quan tâm.

Tuyển dụng

image
No Name
Giá : VND
0