Quốc Gia Việt Nam
Thành Phố Hà Nội
Quy mô Từ 50 đến 200

Công ty TNHH Megatech Việt Nam

Địa chỉ :Lô 14, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh

Website:

Công ty TNHH Megatech Việt Nam chuyên sản xuất băng dính bảo vệ camera điện thoại cung cấp cho các vendor của SAMSUNG. Công ty có 100% vốn của Hàn Quốc.

Tuyển dụng

image
No Name
Giá : VND
0