Bạn đang quan tâm về bài trắc nghiệm 5 đặc trưng tính cách lớn? Xem ngay câu hỏi và báo cáo mẫu của JobTest để hiểu hơn về bài trắc nghiệm này nhé.
Bạn đang quan tâm về bài trắc nghiệm 5 đặc trưng tính cách lớn?

5 đặc trưng tính cách lớn

Mỗi yếu tố trong mô hình 5 tính cách đều có những ý nghĩa riêng và đều hội tụ trong mỗi chúng ta. Điều khác nhau là mức độ Cao - Trung bình - Thấp cho mỗi loại tính cách.

Bài đánh giá 5 đặc trưng tính cách lớn là gì? 

Bài đánh giá 5 đặc trưng tính cách hay còn được gọi là mô hình trắc nghiệm 5 tính cách. Mô hình này đôi khi còn được gọi là mô hình O.C.E.A.N, viết tắt theo 5 chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh. Mô hình đã chỉ rõ  5 nét tính cách của mọi người, đó là: 

  • Tính hướng ngoại - Openness
  • Tính tận tâm - Conscientiousness
  • Tính cởi mở với trải nghiệm - Extraversion
  • Tính tương hợp - Agreeableness
  • Tính bất ổn cảm xúc - Neuroticism
Bài đánh giá 5 đặc trưng tính cách lớn là gì? 

Hiểu đúng về mô hình trắc nghiệm 5 tính cách

Mỗi loại tính cách đều có mức độ khác nhau: Cao - Trung Bình - Thấp. Do đó, bạn cần hiểu được ý nghĩa của tất cả yếu tố trên để có được cái nhìn chi tiết nhất về tính cách của mình.

 

Tính tương hợp 

Tính cách này thể hiện mức độ “hy sinh” cho những người xung quanh. Theo thuyết nhận diện tính cách này thì những người có tính tương hợp thấp thường được cho là lạnh lùng, khó tính. Và họ sẽ phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi sự quyết đoán, ví dụ như cảnh sát, luật sư,... 

Hiểu đúng về mô hình trắc nghiệm 5 tính cách

Tính cởi mở với trải nghiệm 

 

Tính cách này phản ánh mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm. Người có tính cởi mở với trải nghiệm cao thường có trí tưởng tượng phong phú, và thích đề ra những ý tưởng mới. 

Do đó, họ sẽ thích hợp với ngành truyền thông, hoặc những ngành đòi hỏi sức sáng tạo cao. Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản bài đánh giá 5 đặc trưng tính cách lớn chi tiết này để có thể định hướng rõ hơn cho sự nghiệp của bản thân

Tính tận tâm

 

Yếu tố này giúp bạn đo lường sự tập trung trong công việc. Người có tính tận tâm cao sẽ là kiểu người kiên định, quan tâm đến kết quả. Những người này sẽ thích hợp với những ngành nghề mang tính dài hạn, ví dụ như những ngành thủ công.

Tính bất ổn cảm xúc

 

Chỉ số này sẽ đo lường sự cân bằng cảm xúc của bạn. Người có tính bất ổn cảm xúc càng cao thì càng dễ bị căng thẳng. Do đó, họ không nên chọn những nghề có nhiều áp lực, ví dụ như nhân viên bán hàng hoặc Telesale.


Bài đánh giá 5 đặc trưng tính cách lớn đang được dùng rộng rãi để nhận diện tính cách của bản thân. Và kết quả có được sẽ giúp bạn định hướng nghề nghiệp đúng đắn ngay từ ban đầu.