Giỏ Hàng Của Bạn ×
Bạn chưa có sản phẩm nào
Tiết kiệm chi phí với những khóa học giảm giá!
Test được mời

Tên Bài Test

Kết Quả

Ngày được mời

Ngày hết hạn

Thao Tác

Điểm:

Ngày được mời: {{formatDate(item.invited_at*1000)}}

Ngày hết hạn: {{formatDate(item.expired*1000)}}


Không tìm thấy kết quả

Tên Bài Test

Tên Công Ty

Ngày được mời

Ngày hết hạn

Thao Tác

Tên Công Ty: {{item.user_invite ? item.user_invite.company.company_name : ''}}

Ngày được mời: {{formatDate(item.invited_at*1000)}}

Ngày hết hạn: {{formatDate(item.expired*1000)}}


Không tìm thấy kết quả