Nâng cấp

Hồ Sơ

Chức Danh
{{resume.position ? resume.position : 'Title/Position'}}
Họ
{{resume.last_name ? resume.last_name : user.last_name}}
Tên
{{resume.first_name ? resume.first_name : user.first_name}}
Email
{{resume.email ? resume.email : user.email}}
Số Điện Thoại
{{resume.phone_number ? resume.phone_number : user.phone}}
Số năm kinh nghiệm
{{resume.experience}} Năm
Địa Chỉ
{{resume.address}}
Giới Tính
Nam Nữ
Ngày Sinh
{{resume.birthday !== 'Invalid date' ? resume.birthday : convertStampDate(user.birth_day)}}
Hình Đại Diện
avatar avatar resume
avatar avatar
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Ví dụ. Giáo viên khoa học đam mê với hơn 8 năm kinh nghiệm và hồ sơ theo dõi ...

Điền 2-3 câu rõ ràng về kinh nghiệm của bản thân

Bạn có thể thêm liên kết đến các trang web mà bạn muốn nhà tuyển dụng thấy! Hãy sử dụng các liên kết đến hồ sơ cá nhân như LinkedIn hoặc trang web cá nhân của bạn

{{item.from + " - "}} {{item.to ? item.to : $t("lg.present")}}
{{item.subject ? item.subject : $t("lg.not_specified")}}
{{item.school ? item.school : $t("lg.not_specified")}} - {{level_qualification[item.qualification]}}
{{level_graduation[item.graduation]}}

Vui lòng điền thông tin liên quan đến học vấn và bằng cấp của bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất

Thêm mới
{{item.position ? item.position : $t("lg.not_specified")}}
{{item.company ? item.company : $t("lg.not_specified")}}
{{item.from + " - "}} {{ item.to ? item.to : $t("lg.present")}}

Thông tin kinh nghiệm và ngày tháng liên quan đến công việc gần đây. Liệt kê vị trí công việc gần đây nhất của bạn đầu tiên.

Thêm mới
Nơi làm việc
{{getTitleOfExpect(resume.city_ids, citys)}}
Mức Lương
{{resume.expected_salary | money}}
Ngành nghề
{{resume.industry.name}}
Phòng ban / Chức năng
{{resume.functions.name}}
Vị trí công việc
{{resume.job.name}}
Cấp độ
{{resume.job_level.name}}
{{item.position ? item.position : $t("lg.not_specified")}}
{{item.organization ? item.organization : $t("lg.not_specified")}}
{{item.from + " - "}} {{ item.to ? item.to : $t("lg.present")}}

Thông tin liên quan đến các hoạt động gần đây của bạn. Liệt kê hoạt động gần đây nhất của bạn đầu tiên.

Thêm mới
{{item.certificate ? item.certificate : $t("lg.not_specified")}}
{{item.position ? item.position : $t("lg.not_specified")}}
{{ item.from }}

Thông tin liên quan đến các chứng chỉ của bạn

Thêm mới
{{item.name ? item.name : $t("lg.not_specified")}}
{{item.name ? item.name : $t("lg.not_specified")}}
Cấp độ
Thêm mới

{{getNameLanguage(item._id)}}

Nghe
Nói
Đọc
Viết

{{arr_language[indexSub]}}
Thêm mới
{{psychometric_tests[item].name}}
{{psychometric_tests[item].percent + "%"}}