Tìm Việc
Jobtest.vn

KHÁM PHÁ TÀI NĂNG CỦA BẠN

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

48 Bài Kiểm Tra

, 480 Câu Hỏi

Hơn 480 câu hỏi với lời giải thích chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

21 Bài Kiểm Tra

, 210 Câu Hỏi

Hơn 210 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

37 Bài Kiểm Tra

, 740 Câu Hỏi

Hơn 740 câu hỏi với giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện

10 Bài Kiểm Tra

, 80 Câu Hỏi

Hơn 80 câu hỏi kèm giải thích chi tiết và các báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

24 Bài Kiểm Tra

, 240 Câu Hỏi

Hơn 240 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lý Tình Huống

22 Bài Kiểm Tra

, 176 Câu Hỏi

Hơn 176 câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

10 Bài Kiểm Tra

, 100 Câu Hỏi

10 bài đánh giá

aptitude test jobtest
Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

41 Bài Kiểm Tra

, 328 Câu Hỏi

328+ câu hỏi với giải thích câu trả lời chi tiết và báo cáo chuyên môn

personality test jobtest
Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn

1 Bài Kiểm Tra

, 50 Câu Hỏi

50 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

personality test jobtest
Bài Đánh Giá 5 Đặc Điểm Tính Cách Lớn Đầy Đủ

6 Bài Kiểm Tra

, 300 Câu Hỏi

300 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

personality test jobtest
Đặc Tính Công Việc

6 Bài Kiểm Tra

, 58 Câu Hỏi

58 câu hỏi với báo cáo chi tiết

DISC test jobtest
Bài trắc nghiệm tính cách DISC

1 Bài Kiểm Tra

, 24 Câu Hỏi

24 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết

VIỆC LÀM TỐT NHẤT

Đơn vị cộng tác

3 yếu tố tiên quyết và triển khai hệ thống đánh giá thành tích KPI hiệu quả?

Đánh giá KPI thành tích nhân viên là điều vô cùng cần thiết đối với tất cả doanh nghiệp. Qua những số liệu cụ thể được đo lường bằng các báo cáo, ...

Global HRDC tham dự hội thảo quốc tế “HR technology and People Analytics” tại trường Đại học UNIST, Hàn Quốc

Ngày 16.11.2018, công ty Global HRDC đã tham gia hội thảo quốc tế với chủ đề “HR technology and people analytics” tại trường Đại học UNIST, Hàn Quốc trong vai trò là một trong những diễn giả chính ...

6 Mẹo để bạn đạt điểm tối đa trong đánh giá tuyển dụng SHL

Dưới đây là 6 mẹo giúp bạn đạt điểm tối đa trong các bài đánh giá tuyển dụng SHL

image
No Name
Giá : VND
0