Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Hợp
Chế độ test:Test miễn phí
00:00
Bắt đầu
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Ẩn
00:00
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
warn

Bạn đã rất nỗ lực với 2 lượt Test. Để tiếp tục trải nghiệm bài Test này, vui lòng mua gói Test sau đây.

Bạn có thể trải nghiệm thêm các bài test miễn phí tại JobTest

Cập nhật thông tin của bạn
(*) là phần thông tin bắt buộc
Questions

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát chỉ đơn giản có nghĩa là đo lường tâm trí. Nó bắt nguồn từ "Psyche" của người Hy Lạp (tâm) và "metron" (đo lường). Về cơ bản, nó là một biện pháp đo lường cách thức bộ não của một người hoạt động và cung cấp phương pháp đo lường, định lượng về khả năng tư duy của họ.

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát đã được sử dụng từ những năm đầu của thế kỷ 20 và đã được phát triển để sử dụng trong tâm lý giáo dục. Nhưng ngày nay, ngoài giáo dục, ứng viên tìm việc thường phải trải qua loại bài đánh giá này như là một phần của việc tuyển dụng hoặc quá trình tuyển chọn. Các loại bài đánh giá này được đưa ra bởi các nhà tâm lý chuyên nghiệp và mục tiêu của họ là cung cấp cho người sử dụng lao động các phương pháp đáng tin cậy trong việc tuyển dụng và tuyển chọn các ứng viên phù hợp nhất hoặc các ứng viên tiềm năng nhất cho chương trình qui hoạch phát triển lãnh đạo và bổ nhiệm.

Bài đánh giá khả năng tổng quát thường có 02 loại chính:

1.    Có những bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá phẩm chất cá nhân, chẳng hạn như tính cách, niềm tin, giá trị và sở thích, cũng như động cơ hoặc động lực. Đây được gọi là các phương pháp đo hiệu suất điển hình. Chúng thường được quản lý mà không có giới hạn về thời gian và các câu hỏi không có câu trả lời "đúng" và "sai". Câu trả lời phản ánh cách người thực hiện bài kiểm tra thường cảm thấy, những gì họ tin, hoặc những gì họ suy nghĩ về mọi thứ.

2.    Loại thứ hai bao gồm các bài kiểm tra được thiết kế để đo lường hiệu suất. Đây được gọi là kiểm tra khả năng, năng khiếu hoặc năng lực và được biết đến như là các phương pháp đo lường hiệu suất tối đa. Chúng thường được quản lý với một giới hạn thời gian cố định, và các câu hỏi có câu trả lời đúng và sai.

Trong những năm gần đây, các bài kiểm tra tính trung thực và chính trực của ứng viên cũng như khuynh hướng kiềm chế sự tức giận của họ đã có sự tăng trưởng nhanh (đặc biệt là ở Mỹ và Anh). Những bài đánh giá này đã thu hút rất nhiều tranh cãi, bởi vì các câu hỏi về tính hợp lệ của chúng; tuy nhiên, sự phổ biến của chúng với nhà tuyển dụng vẫn tiếp tục tăng.

Các bài đánh giá chuẩn năng lực hiện nay được sử dụng bởi hơn 80% công ty thuộc Fortune 500 ở Mỹ và hơn 75% của Times Top 100 công ty tại Anh. các công ty công nghệ thông tin, các tổ chức tài chính, tư vấn quản lý, chính quyền địa phương, các dịch vụ dân sự, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các lực lượng vũ trang tất cả đều sử dụng rộng rãi các loại bài đánh giá này.

Bạn có thể trải nghiệm thêm các bài test miễn phí tại JobTest

Câu hỏi : Chọn câu trả lời mô tả chính xác mức độ về tính cách của bạn Hãy chọn câu trả lời mô tả chính xác mức độ yêu thích của bạn

Image Group

Questions Questions DISC Questions DISC
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
Questions
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất về tính cách của bạn
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
(Please choose correct answer)
Questions
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất về tính cách của bạn
(Choose the answer that best describe your character)
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
(Please choose correct answer)
00:00
Loading