Bài Đánh Giá 5 Đặc Trưng Tính Cách Lớn
Chế độ test:Test miễn phí
00:00
Bắt đầu
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Ẩn
00:00
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
warn

Bạn đã rất nỗ lực với 5 lượt Test. Để tiếp tục trải nghiệm bài Test này, vui lòng mua gói Test sau đây.

Bạn có thể trải nghiệm thêm các bài test miễn phí tại JobTest

Cập nhật thông tin của bạn
(*) là phần thông tin bắt buộc
Questions

Năm đặc điểm tính cách lớn là mô hình đánh giá tính cách được chấp nhận và được sử dụng phổ biến nhất trong tâm lý học. Năm đặc điểm tính cách lớn được xây dựng từ các cuộc thống kê nghiên cứu của những phản ứng đối với các đặc điểm tính cách. Bài kiểm tra sử dụng kỹ thuật gọi là phân tích nhân tố, các nhà nghiên cứu có thể xem xét phản ứng của mọi người với hàng trăm đặc điểm tính cách và đặt câu hỏi "Đặc điểm tính cách nào là tốt nhất để gắn cho một cá nhân?". Điều này đã được thực hiện với nhiều mẫu thử nghiệm từ khắp nơi trên thế giới và kết quả chung là: trong khi dường như có các biến số tính cách thì không có giới hạn, năm đặc điểm tính cách nổi bật nhất lại có thể được tổng hợp để giải thích cho rất nhiều người và các thử nghiệm này đã trả lời các câu hỏi về tính cách của họ: Tính hướng ngoại, Tính bất ổn tâm lý, Tính tương hợp, Tính tận tâm và Tính sẵn sàng trải nghiệm. Năm tính cách lớn không liên quan đến bất kỳ bài kiểm tra cụ thể nào, một loạt các biện pháp đã được phát triển để đo lường chúng. Bài đánh giá này sử dụng Mô hình Năm Đặc Tính lớn từ Mô hình đánh giá tính cách Quốc tế IPIP, được phát triển bởi Goldberg (1992).
Điều quan trọng cần lưu ý là các bài đánh giá tính cách được sử dụng trong quá trình tuyển dụng và tuyển chọn là bản quyền có sở hữu trí tuệ của các công ty tạo ra chúng. Kết quả là họ có thể sử dụng những thuật ngữ khác nhau để mô tả các khía cạnh của tính cách mà họ đưa ra để đo lường. Điều này thường do quyền tác giả và để phân biệt mình trong thị trường, trong đó có một số lượng lớn các sản phẩm ít nhiều giống nhau theo một phương diện nào đó.

Để tránh bất kỳ sự thiên vị và tránh xa bất kỳ vấn đề bản quyền có thể có, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa được công bố rộng rãi bởi nhà tâm lý học nổi tiếng Dr. John A. Johnson thuộc Đại học Bang Pennsylvania.

Điều quan trọng là bỏ qua mối liên hệ tích cực hoặc tiêu cực mà những từ này có trong ngôn ngữ hàng ngày. Ví dụ, Tính tương hợp rõ ràng là thuận lợi để đạt được và duy trì sự nổi tiếng. Người có tính tương hợp được yêu thích hơn so với những người không có đặc tính này. Mặt khác, Tính tương hợp cao (dễ chấp nhận) lại không hữu ích trong các tình huống đòi hỏi phải có những quyết định khó khăn hoặc hoàn toàn khách quan.

Những người có tính tương hợp thấp có thể làm nhà khoa học, nhà phê bình hay binh lính xuất sắc. Hãy nhớ rằng, không có đặc điểm tính cách nào trong năm đặc điểm tính cách lớn có hàm ý tích cực hoặc tiêu cực, chúng chỉ đơn giản là những đặc điểm mà cá nhân thể hiện ở một mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với những người khác.
1. Tính cởi mở (Openess to Experience, đôi khi được gọi là trí năng hoặc khả năng sáng tạo)- Nó đánh giác mức độ sáng tạo, sự ham muốn kiến thức và kinh nghiệm mới của bạn
2. Tính tận tâm (Conscientiousness) – Nó đánh giá mức độ quan tâm của bạn dành cho cuộc sống và công việc. Nếu bạn đạt điểm cao trong tính tận tâm, bạn là người có tổ chức và kỹ lưỡng. Nếu điểm thấp, bạn có vẻ cẩu thả và không có tổ chức.
3. Tính hướng ngoại (Extraversion) – Đánh giá mức độ giao tế xã hội của bạn. Bạn là người hướng ngoại hay ít nói? Bạn có thể hứng thú làm việc từ đám đông, hay bạn cảm thấy khó để làm việc và ở cạnh người khác?
4. Tính tương hợp (Agreeableness) – Đánh giá sự thân thiện và lòng tốt của bạn với người khác? Bạn có sự cảm thông? Hay bạn có thể đồng cảm với người khác không?
5. Tính bất ổn tâm lý (Neuroticism) – Nó đánh giá mức độ cảm xúc của bạn. Bạn có phản ứng tiêu cực trước tin xấu hay phản ứng một cách bình tĩnh? Bạn có lo lắng thái quá về các tiểu tiết, hay cảm thấy thoải mái trong các tình huống căng thẳng

Bạn có thể trải nghiệm thêm các bài test miễn phí tại JobTest

Câu hỏi : Chọn câu trả lời mô tả chính xác mức độ về tính cách của bạn Hãy chọn câu trả lời mô tả chính xác mức độ yêu thích của bạn

Image Group

Questions
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
Questions
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất về tính cách của bạn
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
Questions
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất về tính cách của bạn
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
00:00