Bài Trắc Nghiệm DISC
Chế độ test:Test miễn phí
00:00 00:00
Bắt đầu
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Ẩn
00:00
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
logo logo logo logo logo
Kết thúc
Kết thúc
warn

Bạn đã hết lượt test mất rồi. Để tiếp tục trải nghiệm bài Test này, vui lòng mua gói Test sau đây.

Bạn có thể trải nghiệm thêm các bài test miễn phí tại JobTest

Cập nhật thông tin của bạn
Chuyên Ngành không được để trống
(*) là phần thông tin bắt buộc
Questions
Questions

DISC là gì?

DISC thường được mô tả như là một "Bài Đánh Giá Tính cách". Trong thực tế, DISC thực sự giống như một "Hệ Thống Hồ Sơ Tính Cách" và đó là lý do tại sao chúng tôi gọi là Hồ sơ Tính Cách DISC.

Hồ sơ DISC vận dụng phương pháp để hiểu được hành vi, tính khí, và tính cách. Hồ sơ tính cách DISC cung cấp cái nhìn tổng quan, toàn diện về cách mà một người suy nghĩ, hành động và tương tác. Đây là công cụ định dạng được sử dụng rộng rãi nhất của loại hình này, và được hỗ trợ bởi các nghiên cứu độ chính xác và độ tin cậy qua nhiều thập kỷ.

Hồ sơ cá nhân của DISC dựa trên tác phẩm của nhà tâm lý học nổi tiếng Tiến sĩ William Moulton Marston và được giới thiệu trong cuốn "Những cảm xúc của người bình thường" năm 1928. William Marston, một người đương thời cùng với Marston là Carl Jung, đã phát triển Hồ sơ tính cách DISC sau khi nghiên cứu các đặc điểm nhân cách, các mẫu hành vi và phản ứng tự nhiên của hàng ngàn cá nhân. Theo kết quả của công trình của mình, Marston đã phát triển đánh giá DISC như là một công cụ để đo bốn đặc tính hành vi chính:

- Phong cách chi phối, dẫn dắt (D)

- Phong cách tạo ảnh hưởng (I)

- Phong cách ổn định, ôn hòa (S)

- Phong cách tuân thủ, thực thi (C)

Hồ sơ Tính cách DISC xác định các mô hình hành vi và có thể được sử dụng để thực hiện các giải pháp để tối đa hóa thế mạnh của một cá nhân và giảm thiểu các điểm yếu. Hồ sơ Tính cách DISC được sử dụng trong nhiều môi trường, bao gồm kinh doanh, giáo dục, bán hàng, huấn luyện và tư vấn. Các ứng dụng chính của Hồ sơ Tính cách DISC bao gồm:

• Tăng cường kỹ năng giao tiếp

• Xây dựng năng lực lãnh đạo

• Giải quyết xung đột giữa các cá nhân

• Chọn các mục tiêu có thể đạt được

• Tăng cường hiệu suất và năng suất

• Động lực gia tăng

• Tăng cường kỹ năng làm việc

• Xây dựng đội ngũ vững mạnh

• Nuôi dưỡng năng suất công việc hoặc thói quen học tập tốt

• Ra quyết định tuyển dụng thông minh

image
image image
Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành bài test!
Anh/Chị đã hoàn thành Bài Trắc Nghiệm DISC
Kết quả đánh giá Anh/Chị là: ĐẠT TIÊU CHUẨN
Kết quả đánh giá Anh/Chị là: CHƯA ĐẠT TIÊU CHUẨN

Bạn có thể trải nghiệm thêm các bài test miễn phí tại JobTest

Câu hỏi:
Bạn có {{ faceCheckTime }} để quay lại video trả lời câu hỏi

Câu hỏi : Chọn câu trả lời mô tả chính xác mức độ về tính cách của bạn Hãy chọn câu trả lời mô tả chính xác mức độ yêu thích của bạn

Image Group

*Hướng dẫn: Nhấp vào ảnh để phóng to.


Questions

*Hướng dẫn: Nhấp vào ảnh để phóng to.

Questions DISC Questions Personality Questions DISC

Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
Questions
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất về tính cách của bạn
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
(Please choose correct answer)
Questions
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất về tính cách của bạn
Choose the answer that best describe your character
Vui lòng chọn đáp án bạn cho là đúng nhất
(Please choose correct answer)
Hãy nhập câu trả lời bên dưới
00:00
logo logo
Loading