Giỏ Hàng Của Bạn ×
Bạn chưa có sản phẩm nào
Tiết kiệm chi phí với những khóa học giảm giá!

Công Việc Đã Ứng Tuyển

Bạn vẫn chưa ứng tuyển vào bất cứ công việc nào

{{item.job_post.title}} {{item.job_post.company_name}}
{{item.job_post.company_address}}
Thỏa Thuận {{renderSalary(item.job_post.salary_from,item.job_post.salary_to, item.job_post.currency)}}
Hết Hạn Ngày
{{formatDate(item.job_post.date_off*1000)}}
Ứng Tuyển Ngày
{{formatDate(item.updated_at)}}