Advance Filter:
Image

Giám đốc kinh doanh xuất khẩu

Hồ Chí Minh,
Thỏa thuận
Toàn thời gian
Image
Chia sẻ
Mô tả công việc
Ngày hết hạn: 27-09-2019
Danh mục công việc: Sản Xuất
 1. Trách nhiệm :

 • Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về doanh số của Khối Kinh doanh Xuất khẩu. 

 • Xây dựng và phát triển Khối Kinh doanh Xuất khẩu vững mạnh, đảm bảo thế hệ kế thừa.

 • Chịu trách nhiệm mở rộng phát triển thị trường và xây dựng hình ảnh của Công ty với khách hàng

 • Định hướng xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, ngắn hạn khối KD XK

 • Chỉ đạo phòng Nghiên cứu & hỗ trợ thị trường quốc tế tổ chức nghiên cứu thị trường, nắm vững kịp thời về giá cả, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

 • Tham mưu cho Tổng giám đốc về chính sách kinh doanh.
  2. Nhiệm vụ

 • Lập, tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. 

 • Hàng quý rà soát điều chỉnh lại kế hoạch năm của bộ phận KD nếu cần

 • Xây dựng chỉ tiêu kinh doanh, doanh số, cơ cấu doanh số theo sản phẩm cho bộ phận KDXK

 • Phân tích biến động và xu hướng thị trường, phản hồi của khách hàng, tổng hợp thông tin về đối thủ cạnh tranh tư vấn cho Ban lãnh đạo để xây dựng định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty. 

 • Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định hướng phát triển từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng khu vực lãnh thổ, từng dòng sản phẩm cho kênh Kinh doanh Xuất khẩu; 

 • Xây dựng và thực hiện đúng ngân sách hoạt động của Khối Kinh doanh Xuất khẩu. 

 • Quản lý nhân viên;  giao chỉ tiêu, hạn mức cho nhân viên dưới quyền thực hiện công tác bán hàng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; 

 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh xuất khẩu theo định hướng phát triển của công ty, tinh gọn và hiệu quả. 

 • Trực tiếp giao dịch, đàm phán với khách hàng trên nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa về lợi ích cho Công ty và khách hàng để thiết lập các điều khoản và điều kiện của hợp đồng như giá cả, điều kiện, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, phương thức giao hàng…. 

 • Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Xây dựng mối quan hệ với đối tác và mở rộng thị trường mục tiêu. 

 • Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng. Tổ chức xử lý hoạt động khiếu nại của khách hàng. 

 • Kiểm soát việc giao hàng.

 • Quản lý và xây dựng sự hợp tác khách hàng để đạt hiệu quả cao nhất về doanh số, mạng lưới bao phủ và thương hiệu

 • Theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, thanh toán, thu hồi công nợ và cấp hạn mức tín dụng cho từng đối tượng khách hàng. Chăm sóc khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hàng. 

 • Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng, quản lý khách hàng, thực hiện đánh giá, xếp loại cho từng khách hàng theo tiêu chí và quy định của Công ty. 

 • Phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng tìm năng. 

 • Xây dựng và hoàn thiện các chính sách kinh doanh xuất khẩu (chính sách phát triển thị trường, chính sách phát triển thương hiệu, chính sách giá, chiết khấu,..) phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển Công ty.

 • Xây dựng, hoàn thiện chính sách thu nhập CB.CNV phòng Kinh doanh Xuất khẩu gắn với kết quả kinh doanh và hài hòa với lợi ích của Công ty.

 • Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn người kế thừa cấp quản lý và nhân viên.

 • Tạo cảm hứng và hăng say công việc của nhân viên trong bộ phận

 • Tạo lập tinh thần hợp tác, đồng đội, phối hợp tốt giữa các nhân viên trong bộ phận và trong công ty

 • Thường xuyên cập nhật về văn hóa và luật pháp của các nước để định hướng và phát triển sản phẩm đúng nhu cầu của thị trường quốc tế. 

 • Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất 

3. Quyền hạn :

 • Định biên nhân sự trong Khối kinh doanh xuất khẩu

 • Phân công, bố trí nhân sự thực hiện thực hiện nhiệm vụ.

 • Triển khai, kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện các quy định, quy chế của Công ty.

 • Huấn luyện và đào tạo nhân viên mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

 • Đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật nhân viên, đề xuất tuyển dụng, đào tạo,..

Yêu cầu công việc
 • Nam, nữ  – tuổi từ 35 – 55

 • Tốt nghiệp ĐH các ngành: Thương mại, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…

 • Trên 05 năm kinh nghiệm cùng vị trí, hoặc Trưởng Phòng Kinh doanh thương mại quốc tế 

 • Thành thạo Anh Văn, ưu tiên có thêm các ngoại ngữ khác: Tiếng Trung, Tiếng Nhật…..

 •  Ưu tiên các ứng viên đã từng làm Kinh doanh xuất khẩu về lĩnh vực bao bì, nhựa hoặc các công ty sản xuất.

Chế độ phúc lợi

Thỏa thuận

Tổng quan
Global HRDC's Client
Viet Nam
Liên hệ: 2838278989
Quy mô công ty: 100
Giới thiệu
What Is It?

Participating employers can recruit local fresh talent, within three years of graduation or the Operationally Ready Date for National Servicemen and prepare them to take up suitable job roles. Participants in the programme can look forward to a structured career progression pathway within the organisation.

This programme is designed in collaboration with industry to ensure relevance to employers and the growth of the sector. Since 2015, the SkillsFuture Earn and Learn Programme has been introduced in 25 sectors, including Aerospace, Biomedical Sciences, Food Services, Games Development, Healthcare, Hotel, Infocomm Technology and Retail.

Within three years of graduation or Operationally Ready Date for National Servicemen

For fresh graduates who are Singapore Citizens and within 36 months of graduation or Operationally Ready Date for National Servicemen only

Đánh giá năng lực trực tuyến

We are here to help find the best career for you. To get started, we're going to ask you a set of questions. These first questions are aimed at helping us understand careers you match with based on your interests

D-I DISC (>40%) type
30 minutes
96 assess
Your Result
90/100
D-I DISC (>40%) type
30 minutes
96 assess

We are here to help find the best career for you. To get started, we're going to ask you a set of questions. These first questions are aimed at helping us understand careers you match with based on your interests

D-I DISC (>40%) type
30 minutes
96 assess

Công việc có thể phù hợp với bạn