CHỨC NĂNG

icon
Đánh giá KPIs

Cho phép doanh nghiệp cập nhật hệ thống từ điển và thiết lập BSC & KPIs cho các phòng ban một cách minh bạch, công bằng.

icon
Đánh giá năng lực

Cho phép doanh nghiệp thiết lập hệ thống từ điển năng lực tổng quan đối với từng phòng ban, trợ giúp doanh nghiệp đánh giá, khai thác hiệu quả tiềm năng của nhân viên.

icon
Thống kê & Phân tích

Thông qua các thông số từ mô hình “9 magic boxes” cho doanh nghiệp cái nhìn đa chiều về tình trạng “sức khỏe doanh nghiệp” và cung cấp thông tin phục vụ cho báo cáo quản trị.

icon
Mô hình 3P

Cung cấp cho doanh nghiệp một phương pháp chính xác và công bằng hơn trong các chính sách tiền lương, giúp giữ chân những nhân tài hàng đầu và giảm thiểu các chi phí tại các vị trí chưa phù hợp cho doanh nghiệp.

icon
Đào tạo & Phát triển

Từ kết quả phân tích “9 magic boxes”, xếp loại nhân sự và đưa ra chiến lược đào tạo, học tập và các chính sách phát triển tối ưu cho toàn thể đội ngũ nhân viên.

icon
Khen thưởng

Từ kết quả phân tích “9 magic boxes” đưa ra các chiến lược khen thưởng và phúc lợi phù hợp cho nhân viên, đưa ra các chính sách giúp giữ chân các nhân viên tài năng.

minimize

GIẢM TỐI ĐA CHI PHÍ TUYỂN DỤNG
THÚC ĐẨY HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

AiHR góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ vào việc tập trung đánh giá các khung năng lực tiêu chuẩn, hỗ trợ áp dụng đúng mô hình lương 3P, đánh giá hiệu quả công việc 360 độ, thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên. AiHR trợ giúp trong việc đổi mới, định hướng chính sách đào tạo và phát triển nhân viên.

chart

Sản phẩm của chúng tôi

AiHR được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ nhằm quản lý, theo dõi và đánh giá “sức khỏe doanh nghiệp” trực tuyến và minh bạch hơn, đưa ra những quyết định kịp thời và đúng đắn, giảm thiểu rủi ro và chi phí nhân sự.

Xem Hướng Dẫn
icon
icon
icon
icon
alt

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Ngành sản xuất

Việc kiểm soát và quản lý các chuỗi cung ứng và bán hàng thường xuyên đã trở thành một mắt xích quan trọng cho sự phát triển bền vững. AiHR mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp theo dõi trực tiếp tiến độ của từng bộ phận một cách thường xuyên.

Ngành xuất nhập khẩu

Ngành có yêu cầu cao trong việc nắm bắt toàn bộ tiến độ làm việc của các phòng ban. AiHR sẽ đem đến cho doanh nghiệp cái nhìn chi tiết về hiệu suất làm việc của các phòng ban, tiềm năng và “sức khỏe của doanh nghiệp”.

Ngành truyền thông và dịch vụ

Phát triển con người là một trong những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. AiHR mang đến khả năng đánh giá năng lực và hiệu suất trực tuyến, ứng dụng chính xác nguyên tắc lương 3P giúp đánh giá chính xác nhân viên.

down

Liên Hệ

{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}