Hồ Sơ Phong Cách Lãnh Đạo DISC

  • 8,178 người xem
  • Số người làm bài test: 323

Điểm trung bình quốc tế

67%

Điểm trung bình quốc gia

50%

Hồ Sơ Phong Cách Lãnh Đạo DISC

Tổng quan

Hồ sơ phong cách lãnh đạo DISC mang tới cho bạn một ngôn ngữ chung để hiểu rõ bản thân và thay đổi những hành vi của họ đối với người khác để nâng cao hiệu quả - trong một nhóm, trong mối quan hệ bán hàng, trong mối quan hệ lãnh đạo-nhân viên, hoặc các mối quan hệ khác. Việc nâng cao hiểu biết về lĩnh vực này sẽ giúp bạn xác định chiến lược phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất, tối đa hóa tiềm năng và khả năng lãnh đạo.

  • Giá
  • 325,000 đ
  • Thông tin bao gồm:
  • 1 Bài đánh giá khả năng tư duy trừu tượng
  • Miễn phí hỗ trợ giải thích
  • Hỗ trợ 24/7

Thông tin bài đánh giá

  • Hạn sử dụng: 180 ngày
  • Số lần sử dụng 0