Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng và thanh toán

TRẢI NGHIỆM BÀI TEST MIỄN PHÍ

JobTest hiện đang là nhà cung cấp các bài kiểm tra năng lực số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối dành cho bạn.
job test

Đánh Giá và Phát Triển Tài Năng

Laptop
1Bước
Bài kiểm tra và báo cáo miễn phí
2Bước
Giám sát tiến trình của bạn
3Bước
Các chuyên gia đầu ngành
4Bước
Báo cáo phản hồi chuyên nghiệp
Bài kiểm tra và báo cáo miễn phí

Trên 20 loại bài đánh giá Khả Năng, Tính Cách và Mức độ phù hợp công việc để chọn lựa

Giám sát tiến trình của bạn

Sử dụng biểu đồ quan trắc để nắm được tiến trình của bản thân

Các chuyên gia đầu ngành

Các bài kiểm tra và báo cáo được phát triển bởi các nhà tâm lí học và chuyên viên tư vấn năng lực chuyên nghiệp

Báo cáo phản hồi chuyên nghiệp

Báo cáo chi tiết toàn bộ kết quả đạt được