Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng và thanh toán
job test

Tìm thấy kết quả cho dịch vụ này

Gói Dịch Vụ

  • 10 Bài Test Tư Duy Trừu Tượng
  • Giải Thích Báo Cáo Miễn Phí
  • Hỗ Trợ 24/7
Gói Tấ t Cả Các Bài Đánh Giá
240.000 VND
  • Giải Thích Báo Cáo Miễn Phí
  • Hỗ Trợ 24/7

Khách Hàng Nói Gì Về Chúng Tôi

Generic placeholder image
FE Credit

Tuyển dụng thành công: nguồn nhân lực chất lượng, vượt mong đợi đề ra

Hỗ trợ tuyển dụng sâu sát, chuyên nghiệp

Generic placeholder image
Viet Engineering

Dịch vụ tuyển dụng, xây dựng chính sách & đào tạo chuyên nghiệp, kiến tạo và phát triển thành công đội ngũ Kinh doanh tại VEE, đem về nhiều lợi nhuận cho công ty

Generic placeholder image
Transcosmos Viet Nam

Góp vai trò lớn trong việc gắn kết nhân viên với doanh nghiệp, chăm sóc và hỗ trợ ứng viên trước, trong và sau khi phỏng vấn

Generic placeholder image
Veit GmbH

Luôn đáp ứng thành công những yêu cầu tuyển dụng phát sinh ngoài dự kiến trong thời gian nhanh nhất