Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng và thanh toán
job test

Lợi Ích Từ Quản Lý Theo Chuẩn Khung Năng Lực

Để xây dựng được các mô hình năng lực toàn diện và chính xác đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Một khi xây dựng thành công, doanh nghiệp sẽ đạt được những lợi ích sau đây:

  • Giảm tỉ lệ biến động nhân sự nhờ vào năng suất cao & định hướng giá trị nhân viên.
  • Xác định nhu cầu đào tạo cần thiết cho chương trình đào tạo đang nhắm tới.
  • Tạo điều kiện cho công tác phát triển nhân viên thông qua các chương trình phát triển cá nhân đa dạng.
  • Kiến tạo kế hoạch nghề nghiệp cho các vị trí mong muốn trong tương lai.
  • Dễ dàng và nhanh chóng phát hiện các ứng viên phù hợp, sẵn sàng cho việc đề bạt.
  • Phát triển được kế hoạch đội ngũ nhân sự đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong tương lai.

Bộ Tra Cứu Năng Lực

Tên chức danh / Vị trí Khung năng lực Thao Tác
1 Tải Xuống