Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng và thanh toán

Nền tảng đánh giá tốt nhất

Thực hành Đánh giá Năng lực - Giải pháp tốt nhất để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
job test
parnner
parnner
parnner

Đánh Giá và Phát Triển Tài Năng

Laptop
Bước1
Bài kiểm tra và báo cáo miễn phí
Bước2
Giám sát tiến trình của bạn
Bước3
Các chuyên gia đầu ngành
Bước4
Báo cáo phản hồi chuyên nghiệp
Bài kiểm tra và báo cáo miễn phí

Trên 20 loại bài đánh giá Khả Năng, Tính Cách và Mức độ phù hợp công việc để chọn lựa

Giám sát tiến trình của bạn

Sử dụng biểu đồ quan trắc để nắm được tiến trình của bản thân

Các chuyên gia đầu ngành

Các bài kiểm tra và báo cáo được phát triển bởi các nhà tâm lí học và chuyên viên tư vấn năng lực chuyên nghiệp

Báo cáo phản hồi chuyên nghiệp

Báo cáo chi tiết toàn bộ kết quả đạt được

Dịch Vụ Hàng Đầu

Gói Dịch Vụ

  • 10 Bài Test Tư Duy Trừu Tượng
  • Giải Thích Báo Cáo Miễn Phí
  • Hỗ Trợ 24/7
  • 10 Bài Test Tư Duy Trừu Tượng
  • Giải Thích Báo Cáo Miễn Phí
  • Hỗ Trợ 24/7

Khách Hàng Nói Gì Về Chúng Tôi

Generic placeholder image
FE Credit

Tuyển dụng thành công: nguồn nhân lực chất lượng, vượt mong đợi đề ra

Hỗ trợ tuyển dụng sâu sát, chuyên nghiệp

Generic placeholder image
Viet Engineering

Dịch vụ tuyển dụng, xây dựng chính sách & đào tạo chuyên nghiệp, kiến tạo và phát triển thành công đội ngũ Kinh doanh tại VEE, đem về nhiều lợi nhuận cho công ty

Generic placeholder image
Transcosmos Viet Nam

Góp vai trò lớn trong việc gắn kết nhân viên với doanh nghiệp, chăm sóc và hỗ trợ ứng viên trước, trong và sau khi phỏng vấn

Generic placeholder image
Veit GmbH

Luôn đáp ứng thành công những yêu cầu tuyển dụng phát sinh ngoài dự kiến trong thời gian nhanh nhất