Điều khoản sử dụng

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website đánh giá năng lực và tuyển dụng trực tuyến JobTest.vn (sau đây gọi là “Website JobTest”) của Công ty Tư vấn Phát triển Nhân lực Toàn cầu Global HRDC (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc chấp nhận các điều khoản này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng dịch vụ trên Website JobTest. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info@jobtest.vn.

Dịch vụ của JobTest

JobTest.vn là một trang đánh giá năng lực và tuyển dụng trực tuyến, được thiết kế cho phép những người sử dụng đánh giá năng lực thông qua các bài test trực tuyến, đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. JobTest.vn do Công ty Global HRDC, Ltd. sở hữu và điều hành. Website JobTest chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của JobTest.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng (“vùng tương tác”).

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website JobTest, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Website JobTest một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website JobTest cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website JobTest. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website JobTest bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website JobTest hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website JobTest. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website JobTest.

Điều khoản đặt mua và thanh toán

Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong danh sách dịch vụ của JobTest thông qua đơn đặt hàng và/hoặc hợp đồng dịch vụ.

Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trên Website JobTest và việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp nhận một phần hoặc toàn bộ điều khoản đặt mua này của Website JobTest. Việc chấp thuận này của Website JobTest chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

Nếu quá ngày thanh toán mà khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán phí dịch vụ, thì công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Công ty sẽ xuất hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất hóa đơn Thuế GTGT.

Website JobTest bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website JobTest từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Điều khoản về sử dụng dịch vụ

Sau khi bạn đã thanh toán phí dịch vụ và/hoặc kích hoạt các dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn phí dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.

Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Website JobTest.

Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website JobTest đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Khi sử dụng dịch vụ của JobTest và truy cập vào Website JobTest, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;

Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, quốc gia hoặc quốc tế;

Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website JobTest;

Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

Các quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung website đánh giá năng lực và tuyển dụng trực tuyến JobTest.vn.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên JobTest.vn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các bài đánh giá năng lực, tính cách, các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website JobTest và Global HRDC và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp.

Bạn chỉ có thể tải lên bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Website JobTest phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Website JobTest mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên Website JobTest, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Website JobTest quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website JobTest cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website JobTest dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Tuân thủ và xử lý vi phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại bản điều khoản sử dụng này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại bản điều khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại phí dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý thanh toán mọi chi phí và miễn cho Website JobTest, công ty mẹ Global HRDC khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website JobTest hoặc các website khác đựơc kết nối đến hoặc từ Website JobTest, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website JobTest.

Bảo mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định.

Các vấn đề khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website JobTest và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website JobTest có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Website JobTest.

image
No Name
Giá : VND
0