Bài trắc nghiệm tính cách DISC

DISC là gì?
DISC thường được mô tả như là một "Bài Đánh Giá Tính cách". Trong thực tế, DISC thực sự giống như một "Hệ Thống Hồ Sơ Tính Cách" và đó là lý do tại sao chúng tôi gọi là Hồ sơ Tính Cách DISC.

Hồ sơ DISC vận dụng phương pháp để hiểu được hành vi, tính khí, và tính cách. Hồ sơ tính cách DISC cung cấp cái nhìn tổng quan, toàn diện về cách mà một người suy nghĩ, hành động và tương tác. Đây là công cụ định dạng được sử dụng rộng rãi nhất của loại hình này, và được hỗ trợ bởi các nghiên cứu độ chính xác và độ tin cậy qua nhiều thập kỷ.
Hồ sơ cá nhân của DISC dựa trên tác phẩm của nhà tâm lý học nổi tiếng Tiến sĩ William Moulton Marston và được giới thiệu trong cuốn "Những cảm xúc của người bình thường" năm 1928. William Marston, một người đương thời của Carl Jung, đã phát triển Hồ sơ tính cách DISC sau khi nghiên cứu các đặc điểm nhân cách, các mẫu hành vi và phản ứng tự nhiên của hàng ngàn cá nhân. Theo kết quả của công trình của mình, Marston đã phát triển đánh giá DISC như là một công cụ để đo bốn đặc tính hành vi chính:
Sự thống trị (D)
Ảnh hưởng (I)
Sự Ổn định (S)
Sự tận tâm (C)

Hồ sơ Tính cách DISC xác định các mô hình hành vi và có thể được sử dụng để thực hiện các giải pháp để tối đa hóa thế mạnh của một cá nhân và giảm thiểu các điểm yếu. Hồ sơ Tính cách DISC được sử dụng trong nhiều môi trường, bao gồm kinh doanh, giáo dục, bán hàng, huấn luyện và tư vấn. Các ứng dụng chính của Hồ sơ Tính cách DISC bao gồm:
• Tăng cường kỹ năng giao tiếp
• Xây dựng năng lực lãnh đạo
• Giải quyết xung đột giữa các cá nhân
• Chọn các mục tiêu có thể đạt được
• Tăng cường năng suất và năng suất
• Động lực gia tăng
• Tăng cường kỹ năng làm việc
• Xây dựng đội ngũ vững mạnh
• Nuôi dưỡng năng xuất công việc hoặc thói quen học tập tốt
• Ra quyết định tuyển dụng thông minh

Hướng dẫn làm bài đánh giá tính cách DISC

Bài trắc nghiệm tính cách DISC gồm có 24 câu hỏi.

Với mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn 1 – 2 – 3 – 4 tương ứng với các mô tả về tính cách của bạn. Hãy chọn một đáp án mà bạn nghĩ là mô tả chính xác nhất về tính cách của bạn.

Ví dụ: Với 4 lựa chọn: Tỉ mỉ, Ôn hòa, Quyền lực, Khả năng diễn đạt tốt. Bạn nhận định rằng lựa chọn ‘Khả năng diễn đạt tốt’ chính là mô tả chính xác nhất về tính cách của bạn. Hãy chọn ‘Khả năng diễn đạt tốt’ và tiếp tục với các câu còn lại.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Tính Cách Theo Thuyết D.I.S.C

24 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng: 3 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
295,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0