Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ là một trong những bài kiểm tra khả năng phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng, các tổ chức giáo dục để đo lường khả năng đọc và hiểu thông tin bằng văn bản của ứng viên cũng như đánh giá sự phù hợp và tiềm năng của họ với công việc. Trong bài đánh giá này, các câu hỏi tương ứng với các đoạn văn được đưa ra, ứng viên sau đó được yêu cầu phải quyết định xem câu nào đúng, sai, hoặc không thể khẳng định bằng thông tin có trong đoạn văn.

Kết quả của bài đánh giá năng lực ngôn ngữ giúp các nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên có thể:
• Phân loại và xác định các vấn đề chính liên quan đến công việc và đưa ra kết luận logic từ các tài liệu của công ty, tổ chức; chẳng hạn như các tài liệu hướng dẫn và báo cáo.
• Soạn thảo các báo cáo và tài liệu của tổ chức một cách rõ ràng theo yêu cầu của công việc.
• Thông báo các vấn đề liên quan đến công việc một cách rõ ràng và đơn giản cho đồng nghiệp, quản lý và khách hàng.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Tập sự

Cấu trúc bài Đánh giá: Bài đánh giá gồm 08 câu hỏi bằng đoạn văn và thời gian để hoàn thành là 10 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ 01

8 câu hỏi - Hạn sử dụng : 3 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

90 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Ngôn Ngữ )

148 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Ngôn Ngữ )

492 questions with detailed explanation - Duration: 9 months
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Kỹ Thuật )

172 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Hệ Thống )

202 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Logic )

202 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Phản Biện )

152 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Ngôn Ngữ )

242 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Ngôn Ngữ )

152 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Ngôn Ngữ )

172 Câu hỏi kèm giải đáp chi tiết - Thời hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0