Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích được thiết kế để đo lường khả năng giải thích, phân tích và rút ra các kết luận logic dựa trên thông tin được cung cấp trong các bảng, biểu đồ và hình vẽ.

Bài đánh giá này cơ bản thường được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí không phải là quản lý (không bao gồm nhóm ngành ngân hàng, tài chính và tư vấn). Trong những câu hỏi của kiểm tra này, các ứng viên nhận được một kịch bản ngắn và yêu cầu chứng minh khả năng tính toán đơn giản, như nhân / chia số, tính toán số tăng trung bình hoặc tăng phần trăm. Thông thường, các ứng viên được phép sử dụng máy tính trong loại bài kiểm tra số này.

Khả năng phân tích và tính toán mức độ khó trung bình có thể được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí không phải quản lý cũng như chuyên gia. Bài kiểm tra này bao gồm các kịch bản câu hỏi ngắn hơn nhưng cũng phức tạp hơn. Các ứng viên không được yêu cầu phải chứng minh kỹ năng số học của họ, mà là khả năng để hiểu được thông tin số liệu một cách nhanh chóng và đưa ra các quyết định hợp lý và chính xác.

Khả năng phân tích và tính toán phức tạp thường rất phổ biến, cung cấp cho ứng viên thông tin số dưới dạng đồ thị và bảng biểu. Trong loại kiểm tra này, ứng viên được yêu cầu thực hiện một số quyết định liên quan đến kinh doanh dựa trên thông tin được cung cấp. Loại kiểm tra này thường được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí chuyên gia và quản lý cấp cao.

Dữ liệu số được tạo bởi các hệ thống tổ chức hoặc được truyền đạt bởi các đối tác chủ chốt luôn là nguồn thông tin quan trọng để thúc đẩy kết quả, theo dõi tiến độ và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Do đó, nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng thu thập, giải thích, phân tích và trình bày có hiệu quả các dữ liệu số này.

Kết quả của bài đánh giá khả năng phân tích và tính toán giúp nhà tuyển dụng để khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Có khả năng xác định chính xác và hiệu quả các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh doanh và rút ra kết luận từ các số liệu - chẳng hạn như số liệu thực hiện, kết quả tài chính và các báo cáo phân tích.
• Có khả năng giám sát hiệu quả và tiến độ dựa trên số liệu, chẳng hạn như biểu đồ và bảng biểu.
• Có khả năng trình bày rõ ràng và truyền đạt các vấn đề liên quan đến kinh doanh trong biểu đồ và bảng cho các đơn vị chủ chốt liên quan.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản trị viên tập sự

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng phân tích và tính toán bao gồm 10 câu hỏi liên quan đến biểu đồ, bảng biểu, và thời lượng hoàn thành là 10 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 03 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

130 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tính Toán-Phân Tích )

166 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Tính Toán-Phân Tích )

510 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Kỹ Thuật )

190 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Ngôn Ngữ )

242 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Hệ Thống )

220 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Logic )

220 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Phản Biện )

170 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Tính Toán-Phân Tích )

180 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tính Toán-Phân Tích )

170 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0