Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật

Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức của ứng viên về các nguyên tắc vật lý và cơ khí được ứng dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Câu hỏi lý luận cơ khí được sử dụng cho việc lựa chọn nhiều loại công việc bao gồm kỹ thuật cơ khí, quân đội, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, cũng như nhiều ngành nghề thủ công và kỹ thuật khác.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ thuật của ứng viên?

• Áp dụng các kỹ năng và khả năng kỹ thuật của ứng viên cho công việc một cách hiệu quả.
• Vận hành và sử dụng hệ thống máy móc đúng cách.
• Thực hiện bảo dưỡng dự phòng cho các hệ thống, máy móc điện tử và cơ khí.

Nhóm mục tiêu: Kỹ thuật và kỹ sư (cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa, cấu trúc ...)

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng kỹ thuật bao gồm 20 câu hỏi liên quan tới đòn bẩy, ròng rọc, bánh răng, lò xo và các đoạn mạch đơn giản trong bộ môn Khoa học với thời gian trả lời là 20 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật 01

20 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật

60 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Kỹ Thuật )

96 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Hệ Thống )

150 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Logic )

150 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Phi Ngôn Ngữ )

110 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Phản Biện )

100 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Xử Lí Tình Huống )

100 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Kỹ Thuật )

440 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Kỹ Thuật )

172 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Kỹ Thuật )

190 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0