Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết hay còn gọi là khả năng tập trung tiểu tiết được trình bày trong các bảng thông tin cần phải được kiểm tra, đối chiếu với nhau. Đây là bài kiểm tra được sử dụng để đo lường khả năng phát hiện các lỗi trong dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng được sử dụng để tuyển chọn ứng viên cho các công việc như văn phòng, hành chính, thư ký và nhập liệu, đặc biệt là các loại công việc yêu cầu độ chính xác cao. Ví dụ: kế toán, ngân hàng và chăm sóc sức khỏe.

Dữ liệu này có thể là vô nghĩa, ví dụ: số tài khoản; hoặc có thể là có một ý nghĩa nào đó, ví dụ: tên và địa chỉ. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là kiểm tra từng chi tiết chứ không chỉ đơn thuần là "đọc" các dữ liệu một cách thông thường. Bạn cũng nên nhớ rằng có thể có nhiều hơn một lỗi trong bất kỳ trường dữ liệu nào.

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả bài đánh giá khả năng làm việc chi tiết của ứng viên?

• Kiểm tra thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và thể hiện kỹ năng phân tích hiệu quả;

• Làm việc chi tiết và chú ý đến tiểu tiết.

• Xử lý các công việc hành chính, thư ký văn phòng một cách hiệu quả.

Nhóm mục tiêu: Công việc hành chính và văn phòng, Sinh viên tốt nghiệp, Quản lý tập sự

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá bao gồm 20 câu hỏi với dữ liệu số, địa chỉ, bảng, vv.., và thời gian hoàn thành là 10 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

20 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

380 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tính Toán-Phân Tích )

416 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Kỹ Thuật )

440 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Ngôn Ngữ )

492 questions with detailed explanation - Duration: 9 months
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Tính Toán-Phân Tích )

510 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Hệ Thống )

470 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Logic )

470 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Phản Biện )

540 câu hỏi - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Xử Lí Tình Huống )

420 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Làm Việc Chi Tiết )

430 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0