Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ còn được gọi là bài kiểm tra tư duy khái niệm / trừu tượng, được thiết kế để đánh giá và đo lường các kỹ năng tư duy bên trong của mỗi cá nhân hoặc “trí thông minh mềm”, đó là khả năng của một người để nhanh chóng xác định các nguyên lý, các quy tắc logic và các xu hướng của dữ liệu mới, sau đó suy luận ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề. Các bài đánh giá này đo lường những gì mà hầu hết mọi người gọi là ' trí thông minh đường phố', khả năng 'suy nghĩ thông suốt và đưa ra giải pháp nhanh chóng’. 

Nhà tuyển dụng khám phá ra điều gì từ kết quả báo cáo của ứng viên?

Khả năng nhanh chóng xác định các mối quan hệ, quy tắc và xu hướng chính xác trong nhóm dữ liệu, chẳng hạn như hành vi mua hàng của khách hàng hoặc các nghiên cứu về thị trường là yếu tố quyết định đến khả năng suy nghĩ chiến lược của ứng viên, nắm bắt được bức tranh tổng thể và nhanh chóng giải quyết vấn đề. Vì vậy, các nhà tuyển dụng thường mong đợi ứng viên của họ phải có khả năng tư duy phi ngôn ngữ / trừu tượng.       

Kết quả của bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ giúp nhà tuyển dụng khám phá mức độ mà ứng viên của họ có thể:

• Học các kỹ năng mới nhanh chóng và hiệu quả.
• Xử lý và phân tích các dữ liệu liên quan đến công việc mới một cách hợp lý.
• Tư duy chiến lược về các vấn đề và sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh có liên quan.
• Nhanh chóng phân tích các thông tin mới, gắn nó với kế hoạch tổng thể của sự việc và áp dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản lý Tập sự.

Cấu trúc bài kiểm tra: Bài đánh giá khả năng tư duy phi ngôn ngữ gồm 12 câu hỏi với các mẫu, sơ đồ, hình ảnh và thời gian hoàn thành là 15 phút.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 01 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

Trên 50 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng : 6 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Xử Lí Tình Huống

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Phi Ngôn Ngữ )

86 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Phi Ngôn Ngữ )

110 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Tính Toán-Phân Tích )

180 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Tư Duy Hệ Thống )

140 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Làm Việc Chi Tiết )

430 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Ngôn Ngữ )

172 Câu hỏi kèm giải đáp chi tiết - Thời hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Tư Duy Logic )

140 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Tư Duy Phản Biện )

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0