Mô hình khung năng lực bắt đầu từ

Ngành công nghiệp

Phòng ban

Vị trí

Năng lực

Ứng dụng của khung năng lực

Khung năng lực

Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ

Hành vi

Năng lực thể hiện qua các hành vi (Hành động, Suy nghĩ và Cảm xúc)

Thành phẩm

Sản phẩm và dịch vụ

Kết quả

Thành tích

Chuẩn khung năng lực công việc

Năng lực cốt lõi

Năng lực chuyên môn

Năng lực lãnh đạo

Cấp độ năng lực

Hiểu biết cơ bản

Áp dụng cơ bản

Áp dụng thành thạo

Chuyên gia

Bộ công cụ năng lực

Câu hỏi phỏng vấn

Bí quyết huấn luyện

Kế hoạch phát triển bản thân

Nguồn học liệu

Hướng dẫn đánh giá

image
No Name
Giá : VND
0