Lợi ích cho doanh nghiệp

HRDC là đối tác toàn cầu của IBM Kenexa, cung cấp hệ thống Chuẩn Khung Năng Lực tới mọi khách hàng. Đây được xem là một thư viện chứa toàn bộ các hồ sơ công việc cụ thể trong từng ngành công nghiệp, cho phép các nhà tuyển dụng tìm kiếm, phát triển và tuyển dụng những nhân viên với các kỹ năng mà họ cần. Các trách nhiệm chính, cấp độ công việc, năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn đối với các vị trí, các câu hỏi phỏng vấn, hướng dẫn đào tạo, mục tiêu SMART, hướng dẫn đánh giá và các đề xuất học tập hợp lý giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm và phát triển đúng ứng viên. Chuẩn Khung Năng Lực mang lại cho nhà tuyển dụng các kỹ năng để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, nâng tầm thành công trong công tác tổ chức và tối đa hóa mức tăng trưởng kinh doanh cùng với khả năng đổi mới và cạnh tranh trên thị trường.

Năng lực, cũng giống như một chiếc com-pa, là một công cụ quan trọng giúp tìm ra phương hướng trong việc thu hút, phát triển, giữ chân và đề bạt các ứng viên tài năng và xứng đáng nhất.

- GRABER & ROTHWELL

LỢI ÍCH TỪ QUẢN LÝ THEO CHUẨN KHUNG NĂNG LỰC

Để xây dựng được các mô hình năng lực toàn diện và chính xác đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Một khi xây dựng thành công, doanh nghiệp sẽ đạt được những lợi ích sau đây:

1. Giảm tỉ lệ biến động nhân sự nhờ vào năng suất cao & định hướng giá trị nhân viên.

2. Xác định nhu cầu đào tạo cần thiết cho chương trình đào tạo đang nhắm tới.

3. Tạo điều kiện cho công tác phát triển nhân viên thông qua các chương trình phát triển cá nhân đa dạng.

4. Kiến tạo kế hoạch nghề nghiệp cho các vị trí mong muốn trong tương lai.

5. Dễ dàng và nhanh chóng phát hiện các ứng viên phù hợp, sẵn sàng cho việc đề bạt.

6. Có kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa dựa trên chuẩn khung năng lực.

7. Phát triển được kế hoạch đội ngũ nhân sự đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong tương lai.

BỘ TRA CỨU NĂNG LỰC

Hãy lựa chọn lĩnh vực mà bạn quan tâm trong tất cả các ngành công nghiệp và chức năng phòng ban.

Ngành công nghiệp
Phòng/ban chức năng

Tên chức danh / Vị trí Khung năng lực
image
No Name
Giá : VND
0