Quốc Gia Việt Nam
Thành Phố Hà Nội
Quy mô Từ 5000 đến 10000

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Địa chỉ :Tầng 5, tòa PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy,HN

Website: fpt.vn/vi

ông ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet có uy tín và được khách hàng yêu mến tại Việt Nam và Khu vực.

Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.

Tuyển dụng

image
No Name
Giá : VND
0