VNHR Summit 2018 “Transform to Win” - 4 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

09-10-2018

 

Hội nghị nhân sự Việt Nam - VNHR Summit là một trong các hoạt động hằng năm của câu lạc bộ nhân sự lớn nhất Việt Nam, được gọi tắt là VNHR. Đây là nơi kết nối các Giám đốc Nhân sự, Quản lý doanh nghiệp và những chuyên gia nhân sự hàng đầu trong ngành đến từ các công ty tập đoàn lớn. Hằng năm, VNHR Summit đặt ra những vấn đề mang tính xu hướng trong quản trị nhân sự, từ đó làm nền tảng trao đổi và gợi mở những giải pháp trong tương lai. Hơn 800 khách tham dự sẽ lắng nghe các bài thuyết trình, tranh luận và đặt vấn đề từ các diễn giả chuyên gia tại Việt Nam và nước ngoài.