Dịch vụ tuyển dụng, cung cấp nhân sự

Là thương hiệu thuộc sở hữu và được điều hành bởi Global HRDC, website JobTest cung cấp dịch vụ đăng tuyển việc làm, tìm kiếm hồ sơ ứng viên và quảng bá thương hiệu trực tuyến cho các doanh nghiệp. JobTest.vn là website có hệ thống khoa học, đánh giá ứng viên dựa trên các khung năng lực chuẩn quốc tế thông qua mô hình 3 bước Đúng nhân tài, Hợp văn hóa công ty, được xây dựng trên sự hài lòng giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên.

Với hệ thống ứng viên tài năng và chất lượng đến từ trong và ngoài nước, chúng tôi đã luôn mang đến cho các doanh nghiệp nguồn nhân lực thông minh phù hợp với nhu cầu riêng từng công ty, từ đó tạo nên những lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

Là thương hiệu thuộc sở hữu và được điều hành bởi Global HRDC, website JobTest cung cấp dịch vụ đăng tuyển việc làm, tìm kiếm hồ sơ ứng viên và quảng bá thương hiệu trực tuyến cho các doanh nghiệp. JobTest.vn là website có hệ thống khoa học, đánh giá ứng viên dựa trên các khung năng lực chuẩn quốc tế thông qua mô hình 3 bước Đúng nhân tài, Hợp văn hóa công ty, được xây dựng trên sự hài lòng giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên.

Với hệ thống ứng viên tài năng và chất lượng đến từ trong và ngoài nước, chúng tôi đã luôn mang đến cho các doanh nghiệp nguồn nhân lực thông minh phù hợp với nhu cầu riêng từng công ty, từ đó tạo nên những lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

Các quyết định về nhân sự rất quan trọng và hình thức phỏng vấn hay kiểm tra lý lịch chỉ có thể hé lộ một phần thông tin ứng viên. Trước tình huống này, các công ty buộc phải cố gắng có được càng nhiều thông tin càng tốt, vì vậy ứng dụng khoa học đánh giá trong tuyển dụng nhân sự là điều cần thiết. Nhận rõ nhu cầu đó của nhà tuyển dụng, Global HRDC cung cấp các bài đánh giá năng lực trực tuyến như đánh giá điểm mạnh, tài năng, tính cách, đam mê, các bài đánh giá theo tình huống, trung tâm đánh giá giúp nhà tuyển dụng có bức tranh rõ ràng hơn về các ứng viên tiềm năng sẽ làm việc cho công ty như khả năng ứng viên làm việc nhóm, giải quyết khủng hoảng, căng thẳng, hướng ngoại, hướng nội,…

Các bài test đánh giá năng lực theo chuẩn năng lực

Các quyết định về nhân sự rất quan trọng và hình thức phỏng vấn hay kiểm tra lý lịch chỉ có thể hé lộ một phần thông tin ứng viên. Trước tình huống này, các công ty buộc phải cố gắng có được càng nhiều thông tin càng tốt, vì vậy ứng dụng khoa học đánh giá trong tuyển dụng nhân sự là điều cần thiết. Nhận rõ nhu cầu đó của nhà tuyển dụng, Global HRDC cung cấp các bài đánh giá năng lực trực tuyến như đánh giá điểm mạnh, tài năng, tính cách, đam mê, các bài đánh giá theo tình huống, trung tâm đánh giá giúp nhà tuyển dụng có bức tranh rõ ràng hơn về các ứng viên tiềm năng sẽ làm việc cho công ty như khả năng ứng viên làm việc nhóm, giải quyết khủng hoảng, căng thẳng, hướng ngoại, hướng nội,…

Khung năng lực và từ điển năng lực

Lộ trình thông minh nhất đến quản lí nhân tài theo chuẩn năng lực

Là đối tác chiến lược của IBM Kenexa, Global HRDC luôn không ngừng nghiên cứu và sáng tạo, điều chỉnh hệ thống đánh giá năng lực tiên tiến của thế giới để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp hệ thống từ điển năng lực toàn diện gồm 3 nhóm chính: năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo của hơn 21 ngành công nghiệp.

Giải pháp tuyển dụng hiệu quả và tối ưu gồm sự kết hợp giữa mô hình năng lực công việc chuẩn quốc tế với tiêu chuẩn công việc riêng mà công ty cần có để phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty, từ đó xác định năng lực hiện tại của nhân viên so với tiêu chuẩn, đưa ra các giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự với chi phí thấp nhất.

Lộ trình thông minh nhất đến quản lí nhân tài theo chuẩn năng lực

Là đối tác chiến lược của IBM Kenexa, Global HRDC luôn không ngừng nghiên cứu và sáng tạo, điều chỉnh hệ thống đánh giá năng lực tiên tiến của thế giới để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp hệ thống từ điển năng lực toàn diện gồm 3 nhóm chính: năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo của hơn 21 ngành công nghiệp.

Giải pháp tuyển dụng hiệu quả và tối ưu gồm sự kết hợp giữa mô hình năng lực công việc chuẩn quốc tế với tiêu chuẩn công việc riêng mà công ty cần có để phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty, từ đó xác định năng lực hiện tại của nhân viên so với tiêu chuẩn, đưa ra các giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự với chi phí thấp nhất.

Thu Hút, Đào Tạo, Giữ Chân Nhân Tài

Các con số nói lên tất cả...

17 Tăng chất lượng tuyển dụng
14 Tăng năng suất làm việc nhân viên
12 Giảm chi phí tuyển dụng
189 Tăng chất lượng đào tạo

Nguồn: IBM Kenexa Talent Frameworks – The blueprint for your workforce

Phỏng vấn dựa trên hành vi BEI – STAR là phương pháp phỏng vấn ngày càng phổ biến bởi độ chính xác cao và khoa học, được đánh giá là một phần không thể thiếu trong quá trình tuyển dụng để ra các quyết định nhân sự cuối cùng. Nắm bắt được nhu cầu, Global HRDC cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng phỏng vấn
BEI-STAR giúp nhà tuyển dụng đánh giá đúng nhân tài, hợp văn hóa công ty dựa trên hệ thống ngân hàng câu hỏi phỏng vấn được xây dựng theo chuẩn khung năng lực công việc. Phỏng vấn BEI - STAR tập trung vào các đặc điểm như kỹ năng làm việc, khả năng lãnh đạo, cách giải quyết vấn đề theo những tình huống cụ thể và các kết quả đạt được trong quá khứ, với những câu hỏi khoa học và con số cụ thể sẽ giúp nhà tuyển dụng hạn chế các quyết định tuyển dụng cảm tính.

Đào tạo kỹ năng phỏng vấn (BEI-STAR)

Phỏng vấn dựa trên hành BEI – STAR là phương pháp phỏng vấn ngày càng phổ biến bởi độ chính xác cao và khoa học, được đánh giá là một phần không thể thiếu trong quá trình tuyển dụng để ra các quyết định nhân sự cuối cùng. Nắm bắt được nhu cầu, Global HRDC cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng phỏng vấn
BEI-STAR giúp nhà tuyển dụng đánh giá đúng nhân tài, hợp văn hóa công ty dựa trên hệ thống ngân hàng câu hỏi phỏng vấn được xây dựng theo chuẩn khung năng lực công việc. Phỏng vấn BEI - STAR tập trung vào các đặc điểm như kỹ năng làm việc, khả năng lãnh đạo, cách giải quyết vấn đề theo những tình huống cụ thể và các kết quả đạt được trong quá khứ, với những câu hỏi khoa học và con số cụ thể sẽ giúp nhà tuyển dụng hạn chế các quyết định tuyển dụng cảm tính.

Đào tạo và phát triển lãnh đạo

Phát triển nhân tài cùng Global HRDC

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên tài năng trở thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và có nhiều đổi mới ở một số quốc gia trên thế giới. Là đối tác chiến lược của Center for Creative Leadership (CCL), Global HRDC nghiên cứu và chuyển giao các chương trình đào tạo lãnh đạo khoa học, tiên tiến chuẩn quốc tế giúp các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá đúng và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Chúng tôi ưu tiên nghiên cứu thực trạng đội ngũ nhân viên và điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp:

Đào tạo theo chuẩn năng lực

Quản trị viên tập sự

Định hướng lộ trình phát triển đội ngũ lãnh đạo

Gắn kết nhân viên

Phát triển nhân tài cùng Global HRDC

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên tài năng trở thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và có nhiều đổi mới ở một số quốc gia trên thế giới. Là đối tác chiến lược của Center for Creative Leadership (CCL), Global HRDC nghiên cứu và chuyển giao các chương trình đào tạo lãnh đạo khoa học, tiên tiến chuẩn quốc tế giúp các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá đúng và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Chúng tôi ưu tiên nghiên cứu thực trạng đội ngũ nhân viên và điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp:

Đào tạo theo chuẩn năng lực

Quản trị viên tập sự

Định hướng lộ trình phát triển đội ngũ lãnh đạo

Gắn kết nhân viên

Lãnh đạo bản thân

Lãnh đạo nhân viên

Lãnh đạo quản lý

Lãnh đạo chức năng

Lãnh đạo doanh nghiệp

Thách thức & Năng lực
image
No Name
Giá : VND
0