TCAS là gì?

Mô hình ĐÁNH GIÁ ĐÚNG NHÂN TÀI - HỢP VĂN HÓA trực tuyến theo chuẩn năng lực quốc tế của JobTest, cung cấp giải pháp toàn diện và tối ưu nhất hiện nay giúp các doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực thông minh hơn để phát triển bền vững và tạo lợi thế cạnh tranh lớn trên thương trường.

Gồm có 3 bước

Bài đánh giá năng lực
Bài đánh giá tính cách DISC
Trung tâm đánh giá

Bước 1

Khám phá tài năng

Văn hóa của bạn. Nhân tài của bạn

Năng lực quản lí
Năng lực chuyên môn
Năng lực cốt lõi

Bước 2

Đánh giá tài năng

Tìm kiếm người xuất sắc

Phỏng vấn theo chuẩn khung năng lực START

Bước 3

Thẩm định tài năng

Với nhân tài phù hợp thì bất cứ điều gì cũng có thể

Các lợi ích

1 Tăng khả năng lựa chọn đúng người đúng việc với mức giá hợp lý.

2 Cung cấp phương pháp đánh giá mang tính khách quan và chuẩn hóa

3 Giảm thiểu sự thiên vị trong quy trình chọn lựa.

4 Truyền tải sự chuyên nghiệp tới các ứng cử viên.

5 Tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời tăng mức độ chính xác trong quyết định tuyển dụng

6 Đánh giá còn được sử dụng cho mục đích xác định nhu cầu đào tạo, phát triển cho nhân viên hiện tại..

7 Đánh giá còn được sử dụng cho Hoạch định nguồn nhân lực và phát triển tài năng.

Mô hình phục vụ cho

1 Các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế.

2 Các tổ chức công ty đào tạo

3 Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT

4 Các tổ chức, công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng

5 Các tổ chức phi chính phủ / lợi nhuận

6 Các bộ ngành, cơ quan ban ngành

image
No Name
Giá : VND
0