Đánh giá năng lực công việc trực tuyến cung cấp một cách lý tưởng để khám phá tài năng tiềm ẩn của ứng viên, theo dõi tiến bộ của nhân viên.

Chọn một công việc mục tiêu PHÙ HỢP để tự đánh giá trực tuyến là rất quan trọng. Nó sẽ quyết định mục tiêu nghề nghiệp hiện tại hay trong tương lai của bạn, ảnh hưởng kết quả đánh giá cuối cùng, mục đích đánh giá, kế hoạch nghề nghiệp cũng như mong muốn của bạn. Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn đánh giá trước khi bắt đầu tự đánh giá để lựa chọn được vị trí công việc theo mục đích và mong muốn của mình.

Hệ thống đánh giá năng lực Đúng Nhân Tài Hợp Văn Hóa của HRDC Global (TCAS) là hệ thống đánh giá năng lực trực tuyến tiên tiến và dễ sử dụng nhất. Hệ thống cung cấp 5,680+ năng lực, 2,980+ hồ sơ năng lực công việc, 180+ nhóm công việc, 21+ khung năng lực ngành nghề. Cơ sở dữ liệu khổng lồ này được cập nhật theo định kỳ và được thêm mới bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của chúng tôi và các chuyên gia nhân sự trên toàn cầu dựa trên nền tảng chuẩn mực quốc tế và khu vực như ILO, Tiêu chuẩn năng lực quốc gia của Singapore, Hồng Kông, Châu Âu, Mỹ, Anh, Úc và các báo cáo nghiên cứu khoa học và thực nghiệm chuyên sâu trong nước.

Hướng dẫn đánh giá của HRDC Global nhằm cung cấp cho các ứng viên tự đánh giá cũng như các chuyên gia đánh giá các thông tin quan trọng và thuật ngữ về năng lực như định nghĩa, mức độ thành thạo, các loại năng lực, các chỉ số, tính hợp lệ, vv. Điều này sẽ đảm bảo rằng, các cá nhân tự đánh giá và người đánh giá hiểu được đầy đủ việc đánh giá và sau đó có thể đánh giá một cách trung thực và chính xác.

KHUYẾN CÁO !

Không bắt đầu tự đánh giá hoặc đánh giá trừ khi bạn đã đọc kỹ hướng dẫn đánh giá. HRDC Global sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc đánh giá sai hoặc các hành động như vậy.

Hoàn Thành Đánh giá

Ứng Viên:

Điền vào tất cả các thông tin cần thiết.

Đánh giá năng lực của bạn bằng cách đọc tất cả các hành vi được cung cấp trong 04 ô và sau đó nhấp vào ô mức độ năng lực của từng năng lực mà bạn thấy đúng với năng lực hiện tại của bạn.

Cung cấp bằng chứng hỗ trợ thích hợp và xác thực cho mức độ năng lực mà bạn chọn.

Xem lại đánh giá của bạn hai lần trước khi đánh giá năng lực tiếp theo.

Sau khi có bản đánh giá cuối cùng, hãy xin lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn nhân sự đáng tin cậy cho các giải pháp về sự nghiệp ước mơ của bạn.

Nhân Viên

Điền vào tất cả các thông tin cần thiết.

Đánh giá năng lực của bạn bằng cách đọc tất cả các hành vi được cung cấp trong 04 ô và sau đó nhấp vào ô mức độ năng lực của từng năng lực mà bạn thấy đúng với năng lực hiện tại của bạn.

Cung cấp bằng chứng hỗ trợ thích hợp và xác thực cho mức độ năng lực mà bạn chọn.

Xem lại đánh giá của bạn hai lần trước khi đánh giá năng lực tiếp theo.

Chuẩn bị thảo luận với cấp trên của bạn để giải thích các cấp độ năng lực mà bạn đã chọn trong lần đánh giá cuối cùng của mình.

Sau buổi thảo luận về đánh năng lực với cấp trên của bạn, hãy chắc chắn và xác nhận cấp độ mà bạn và cấp trên đã thảo luận bằng cách tích vào ô mức độ mà hai bên đã đồng ý.

Người đánh giá / Quản lý

Điền vào tất cả các thông tin cần thiết.

Đánh giá năng lực của nhân viên bằng cách đọc tất cả các hành vi nhất định trong 04 ô và sau đó nhấp vào ô phù hợp với trình độ năng lực của từng năng lực.

Cung cấp bằng chứng hỗ trợ thích hợp và xác thực cho mức độ năng lực mà bạn chọn.

Xem xét đánh giá của nhân viên về năng lực làm việc và đánh giá nhân viên của bạn dựa vào mô hình năng lực công việc.

Chuẩn bị thảo luận về khoảng trống giữa đánh giá của bạn và đánh giá nhân viên của bạn tại cuộc Họp đánh giá cuối cùng

Sau buổi thảo luận về năng lực với nhân viên của bạn, hãy chắc chắn chọn đúng ô cấp độ năng lực phù hợp để xác nhận bạn đã thảo luận về năng lực và mức độ thành thạo của nhân viên với nhân viên của bạn.

Xem xét đánh giá kỹ năng cũng như xếp hạng khách quan về hiệu quả công việc khi ấn định một đánh giá chung cho đợt đánh giá cuối cùng.

Báo cáo bao gồm các kết quả đánh giá, các kế hoạch đào tạo cá nhân, theo dõi và đánh giá lại các khóa học, và khả năng ước lượng các nguồn lực, bao gồm thời gian và chi phí cần thiết để mang lại cho mỗi nhân viên đạt được mục tiêu của mình.

Báo cáo đưa ra một bức tranh toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu của ứng viên. Mỗi năng lực trong hồ sơ công việc đã chọn cho thấy khoảng cách mà ứng viên cần dành cho việc phát triển năng lực đó. Bạn chọn một hồ sơ năng lực công việc và báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến một vị trí cụ thể - một công cụ rất hữu ích để thu thập thông tin về tài năng, đào tạo, phân tích, quản lý và phát triển nhân tài, đánh giá hiệu suất, đánh giá chi trả thù lao, vv ...

Phần Khuyến nghị và Phản hồi của báo cáo thu thập dữ liệu từ một bản câu hỏi được thiết kế tùy chỉnh mà người tham gia (Tự đánh giá), cộng với những người làm việc gần nhất với họ (Giám sát, Chuyên gia đánh giá) hoàn thành, sau đó hệ thống của HRDC Global sẽ cung cấp các giải pháp hiệu quả nhất cho các kế hoạch phát triển và giữ chân nhân tài . Công cụ này được sử dụng để phát triển liên tục, tăng cường hiệu năng, đánh giá hiệu suất và đánh giá lại sau khóa học, vv…

image
No Name
Giá : VND
0