Bài trắc nghiệm tính cách DISC

Hồ sơ phong cách lãnh đạo DISC mang tới cho bạn một ngôn ngữ chung để hiểu rõ bản thân và thay đổi những hành vi của mình đối với người khác để nâng cao hiệu quả công việc - trong một nhóm, trong mối quan hệ bán hàng, trong mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên, hoặc các mối quan hệ khác.

Báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phong cách lãnh đạo và động lực của bản thân.

Việc nâng cao hiểu biết về lĩnh vực này sẽ giúp bạn xác định chiến lược phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất, tối đa hóa tiềm năng và khả năng lãnh đạo của bạn.

Hướng dẫn:

Bài đánh giá này gồm 24 câu hỏi dạng lựa chọn.

Với mỗi câu hỏi, bạn có 4 lựa chọn liên quan đến đặc điểm tính cách của bản thân mình. Hãy chọn mô tả chính xác nhất & nổi trội nhất về biểu hiện và đặc trưng tính cách của bạn.

Ví dụ: Với 4 lựa chọn: Chi tiết, Khiêm tốn, Quyền lực, Có khả năng thể hiện tốt, bạn cảm thấy "Có khả năng thể hiện tốt" là nổi trội và chính xác nhất về bạn của hiện tại, hãy chọn "Có khả năng thể hiện tốt và tiếp tục với các câu hỏi còn lại.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Tính Cách Theo Thuyết D.I.S.C

24 câu hỏi kèm báo cáo chi tiết - Hạn sử dụng: 3 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
295,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0